Låse opp eller oppheve blokkering for mobil bredbåndstilkobling

Hvis du vil låse opp eller oppheve blokkering for en mobil bredbåndstilkobling, følger du denne fremgangsmåten. Hvis du vil ha mer informasjon om mobilt bredbånd, se Hva er et mobilt bredbånd?.

Hvis det er aktivert en PIN-kode for enheten, låses den mobile bredbåndstilkoblingen automatisk når du slår av datamaskinen, går i dvalemodus eller fjerner datakortet fra datamaskinen. Neste gang du starter datamaskinen, fortsetter fra dvalemodus eller setter inn datakortet, vises statusen for enheten som Låst enhet.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere, deaktivere eller endre PIN-kode for mobilt bredbånd.

Slik låser du opp en mobil bredbåndstilkobling

  1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

  2. Klikk navnet på den mobile bredbåndstilkoblingen, og klikk deretter Koble til.

  3. Skriv inn PIN-koden, og klikk OK.

Slik opphever du blokkeringen for en mobil bredbåndstilkobling eller PIN-kode for SIM-kort

Når en PIN-kode for SIM-kort er blokkert, låses enheten, og den kan ikke låses opp med PIN-koden. Enhetsstatusen vises som Låst enhet. Hvis du vil oppheve blokkeringen for PIN-koden, må du angi PUK-koden som du får fra leverandøren av mobilt bredbånd. Du må opprette en ny PIN-kode under fjerningen av blokkeringen.

  1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

  2. Hvis statusen for enheten vises som Låst enhet, høyreklikker du det mobile bredbåndsnettverket, klikker Egenskaper og deretter kategorien Sikkerhet.

  3. Klikk Fjern blokkering av PIN-kode.

  4. Skriv inn PUK-koden, skriv inn og bekreft den nye PIN-koden, og klikk deretter Fjern blokkering av PIN-kode.

Obs!

  • Hvis PIN-koden ikke er blokkert, er ikke knappen Fjern blokkering av PIN-kode tilgjengelig.