Bruke musetastene til å bevege musepekeren

Med musetastene kan du bruke det numeriske tastaturet, i stedet for musen, til å bevege pekeren.

Slik slår du på musetaster

  1. Åpne Hjelpemiddelsenter ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Hjelpemiddel og deretter klikke Hjelpemiddelsenter.

  2. Klikk Gjør det enklere å bruke musen.

  3. Merk av for Slå på musetaster, under Kontroller musen med tastaturet.

Bevege pekeren med musetastene

Etter at du har aktivert musetastene, kan du bruke det numeriske tastaturet til å bevege pekeren.

Slik beveger du musepekeren Trykk
Slik beveger du musepekeren

Opp og til venstre

Trykk

7

Slik beveger du musepekeren

Opp

Trykk

8

Slik beveger du musepekeren

Opp og til høyre

Trykk

9

Slik beveger du musepekeren

Venstre

Trykk

4

Slik beveger du musepekeren

Høyre

Trykk

6

Slik beveger du musepekeren

Ned og til venstre

Trykk

1

Slik beveger du musepekeren

Ned

Trykk

2

Slik beveger du musepekeren

Ned og til høyre

Trykk

3

Velge en museknapp

Før du begynner å bruke musetastene til å klikke elementer på skjermen, må du velge hvilken museknapp som skal være aktiv: venstre, høyre eller begge.

For å Trykk
For å

Velg venstre museknapp

Trykk

Skråstrek

For å

Velg begge knappene

Trykk

Asterisk (*)

For å

Velg høyre museknapp

Trykk

Minus-tegnet (-)

Obs!

  • Dersom du velger at den venstre museknappen skal være den aktive knappen, forblir den aktiv helt til du velger en annen knapp. Når du først har valgt en museknapp, trenger du ikke å velge på nytt før du ønsker å bytte til en annen knapp.

Klikke elementer med musetastene

Du kan klikke elementer på skjermen når du har valgt en knapp.

For å Gjør du følgende
For å

Klikke på et element

Gjør du følgende

Mens venstre knapp er aktiv, peker du på elementet og trykker på 5

For å

Høyreklikke et element

Gjør du følgende

Mens høyre knapp er aktiv, peker du på elementet og trykker på 5

For å

Dobbeltklikke et element

Gjør du følgende

Mens venstre knapp er aktiv, peker du på elementet og trykker på plusstegnet (+)

Dra elementer med musetastene

Du kan bruke talltastaturet til å holde nede den aktive museknappen, og til å slippe den. Dette er nyttig når du drar elementer.

For å Gjør du følgende
For å

Dra et element

Gjør du følgende

Pek på elementet, og trykk på null (0)

For å

Slippe elementet

Gjør du følgende

Pek der du vil flytte elementet, og trykk på punktum (.)

Merknader

  • Du kan også slå på musetastene ved å trykke Venstre ALT+Venstre SKIFT+NUM LOCK.

  • Hvis du vil endre alternativer, som for eksempel hvor fort musepekeren beveger seg, og om datamaskinen skal lage en lyd når du slår på Musetaster, klikker du på Konfigurer musetaster under Kontroller musen med tastaturet i Hjelpemiddelsenter.