Bruke sperrefunksjonen i Windows Media Center

Du kan bruke sperrefunksjoner i Windows Media Center for å hindre at barn ser på støtende TV-programmer og filmer.

Når du slår på sperrefunksjoner, blir du bedt om å opprette en tilgangskode som du senere kan bruke til å få tilgang til begrenset innhold eller til å endre sperreinnstillingene. Bare TV-programmer og filmer som ikke overskrider den maksimale tillatte klassifiseringen, kan vises uten tilgangskoden. Ikke alle TV-programmer og filmer blir klassifisert, slik at du også kan konfigurere sperrefunksjoner til å blokkere ikke-klassifisert innhold.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva kan jeg kontrollere med sperrefunksjonen?

Vis alle

Slik konfigurerer du sperrefunksjoner:

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Generelt og klikker deretter Sperrefunksjoner.

 2. Hvis dette er først gang du bruker sperrefunksjoner, blir du bedt om å skrive inn og bekrefte et firesifret nummer som skal brukes som tilgangskode. Vi anbefaler at du skriver ned denne koden for fremtidig bruk.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil angi sperrefunksjoner for TV-programmer, klikker du Aldersgrenser for TV, merker av for Slå på TV-blokkering, og deretter bruker du plusstegn- (+) og minustegnknappene (-) for å velge en maksimalt tillatt klassifisering. Hvis du vil begrense innhold som ikke er klassifisert, merker du av for Blokker TV-programmer uten aldersgrense (dette er valgfritt). Klikk Lagre.

   Klikk Avansert for å justere innstillingene etter innhold i tillegg til klassifisering. Det er fem områder du kan angi begrensninger for: fiktiv vold, upassende dialog, støtende språk, seksuelt innhold og vold.

  • Hvis du vil angi sperrefunksjoner for DVDer og filmer, klikker du Aldersgrenser for film/DVD, merker av for Aktiver filmblokkering, og deretter bruker du plusstegn- (+) og minustegnknappene (-) for å velge en klassifisering. Hvis du vil begrense innhold som ikke er klassifisert, merker du av for Blokker filmer uten aldersgrense (dette er valgfritt). Klikk Lagre.

Slik endrer du tilgangskoden:

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Generelt, klikker Sperrefunksjoner, og deretter skriver du inn gjeldende tilgangskode.

 2. Klikk Endre tilgangskode.

 3. Skriv inn og bekreft en ny firesifret tilgangskode, og klikk deretter OK.

Slik tilbakestiller du sperrefunksjoner:

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Generelt, klikker Sperrefunksjoner, og deretter skriver du inn gjeldende tilgangskode.

 2. Klikk Tilbakestill sperrefunksjoner.

 3. Klikk Ja for å fjerne tilgangskoden og deaktivere alle begrensninger.

Obs!

 • Sperrefunksjoner er ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.

 • Media Center bruker klassifiseringer fra TV-signalet til å avgjøre hvilke programmer som skal blokkeres. I enkelt tilfeller kan det hende at TV-guideklassifiseringen ikke stemmer overens med klassifiseringsinformasjonen mottatt fra TV-signalet.