Bruke mobilt bredbånd til å koble til Internett

Mobil bredbåndsteknologi, også kalt wireless wide area network (WWAN), gir mobil Internett-tilgang. Hvis du vil bruke mobilt bredbånd, trenger du et datakort og en dataplan fra en mobil bredbåndsleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er et mobilt bredbånd?

Når du har fått enheten og dataplanen, må du passe på at du aktiverer SIM-kortet og den mobile bredbåndstjenesten for SIM-kortet. Mobiloperatøren eller enhetsforhandleren gir deg informasjon om hvordan du gjør dette.

Hvis du har et eksternt datakort, må du kontrollere at det er riktig satt inn i den bærbare datamaskinen. Kontroller også at en eventuell trådløs svitsj er aktivert. Den trådløse svitsjen finnes vanligvis på forsiden eller siden av en bærbar datamaskin. Hvis du vil konfigurere innstillingene for mobilt bredbånd, gjør du følgende:

Slik konfigurerer du en mobil bredbåndstilkobling for første gang

 1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 2. Høyreklikk det mobile bredbåndsnettverket, og klikk deretter Koble til.

 3. Hvis du blir spurt om det, skriver du inn navn på tilgangspunkt (APN) eller tilgangsstreng, brukernavn og passord. (Du finner dette i dokumentasjonen som fulgte med enheten eller den mobile bredbåndstjenesten.)

 4. Endre innstillinger for automatisk tilkobling du vil endre, og klikk deretter Fortsett.

Slik endrer du profilegenskaper for mobil bredbåndstilkobling (innstillinger for APN, tilgangsstreng, brukernavn, passord og automatisk tilkobling)

 1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 2. Høyreklikk det mobile bredbåndsnettverket, klikk Egenskaper, og klikk deretter kategorien Profil.

  Obs!

  • Hvis kategorien Profil ikke er tilgjengelig, se Slik konfigurerer du en mobil bredbåndstilkobling for første gang ovenfor.

 3. Skriv inn navn på tilgangspunkt (APN) eller tilgangsstreng, brukernavn og passord. (Du finner dette i dokumentasjonen som fulgte med enheten eller den mobile bredbåndstjenesten.)

 4. Velg ett av følgende alternativer under Automatisk tilkobling:

  • Koble alltid til automatisk

  • Koble til automatisk unntatt ved roaming

  • Aldri koble til automatisk

 5. Hvis datamaskinen allerede er koblet til Internett via en lokalnett-tilkobling (LAN), og du vil forhindre at Windows automatisk oppretter en tilkobling, merker du av for Koble til automatisk bare hvis ingen alternativ tilkobling er tilgjengelig.

 6. Klikk OK.

Slik endrer du roaming-egenskaper for mobil bredbåndstilkobling (nettverksvalg)

 1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 2. Høyreklikk det mobile bredbåndsnettverket, klikk Egenskaper, og klikk deretter kategorien Roaming. (Kategorien Roaming er bare tilgjengelig når du bruker roaming.)

 3. Hvis du vil velge et nettverk automatisk i Windows, merker du av for Automatisk valg (anbefalt). Hvis du eventuelt vil angi et nettverk, velger du nettverksnavnet fra listen, og deretter klikker du Registrer.

  Obs!

  • Hvis tilkoblingsbehandling for mobilt bredbånd ikke kan koble til et nettverk du angir, tilbakestilles det automatisk til Automatisk valg.

Slik bruker du mobilt bredbånd til å koble til Internett

 1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 2. Klikk navnet på det mobile bredbåndsnettverket, og klikk deretter Koble til.

 3. Skriv eventuelt inn PIN-koden til det mobile bredbåndet, og trykk deretter Enter.

Slik kobler du fra Internett-tilkobling med mobilt bredbånd

 1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 2. Klikk navnet på det mobile bredbåndsnettverket, og klikk deretter Koble fra.