Bruke tekst eller visuelle alternativer til lyder

Windows inneholder innstillinger for bruk av visuelle stikkord til å erstatte lyder i mange programmer.

Du kan justere disse innstillingene på siden Bruke tekst eller visuelle alternativer for lyder i Hjelpemiddelsenter.

  1. Åpne siden Bruk tekst eller visuelle alternativer for lyder ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Hjelpemiddel, klikke Hjelpemiddelsenter og deretter klikke Bruk tekst eller visuelle alternativer for lyder.

  2. Velg alternativene du vil bruke:

    • Aktiver visuelle varslinger for lyder. Dette alternativet gjør at lydvarslinger kjører når du logger deg på Windows. Lydvarslinger erstatter systemlyder med visuelle stikkord, for eksempel et blink på skjermen, slik at du kan legge merke til systemvarsler selv om de ikke kan høres. Du kan også velge hvordan du vil bli advart av lydvarslinger.

    • Aktiver teksting for tale. Dette alternativet gjør at Windows viser tekst i stedet for lyd for å indikere aktiviteter som skjer på datamaskinen (for eksempel når utskrift av et dokument startes eller avsluttes).