Bruke hurtiglister til å åpne programmer og elementer

Hurtiglister er lister over nylig brukte elementer, for eksempel filer, mapper eller webområder. Listene organiseres etter programmet som brukes for å åpne dem. Du kan åpne elementer ved hjelp av en hurtigliste, og du kan også feste favoritter til en hurtigliste slik at du raskt kan finne elementene du bruker hver dag.

Se denne videoen for å lære hvordan du bruker hurtiglister for å åpne programmer og elementer (2:02)
Vis alle

Administrere programmer og elementer med hurtiglister

På oppgavelinjen vises hurtiglister for programmer du har festet til oppgavelinjen og for programmer som kjører. På Start-menyen vises hurtiglister for programmer du har festet til Start-menyen og for programmer som nylig har blitt kjørt. (Hurtiglister vises ikke i Alle programmer på Start-menyen.)

En hurtigliste kan inneholde nylig åpnede elementer, elementer som åpnes ofte, oppgaver eller webområder, i tillegg til favorittelementer du har festet til listen.

Du ser alltid de samme elementene i en hurtigliste for et program, uansett om du åpner den fra Start-menyen eller fra oppgavelinjen. Hvis du for eksempel fester et element til en hurtigliste for et program på oppgavelinjen, vil elementet også vises i hurtiglisten for programmet på Start-menyen.

Obs!

 • I tillegg til elementer som er festet eller nylig har blitt åpnet, vil hurtiglister på oppgavelinjen inneholde flere kommandoer du kan bruke for å lukke et element eller fjerne programmet fra oppgavelinjen.

 • Du kan dra et element fra en hurtigliste for å kopiere det til en annen plassering. Du kan for eksempel dra et dokument fra en hurtigliste til en e-postmelding hvis du vil sende det til noen.

Arbeide med hurtiglister på Start-menyen

En hurtigliste på Start-menyen gir deg hurtig tilgang til de tingene du bruker oftest.

Bilde som viser hvordan man fester et element på en hurtigliste på Start-menyen
Feste et element til en hurtigliste på Start-menyen

Se en hurtigliste for et program

 • Klikk Start, pek til et program som er festet eller nylig brukt på toppen av Start-menyen. Pek på eller klikk deretter pilen ved siden av programmet.

Åpne et element

 • Klikk Start, pek til et program som er festet eller nylig brukt på toppen av Start-menyen for å åpne programmets hurtigliste. Klikk deretter elementet.

Feste et element til en hurtigliste

 1. Klikk Start og åpne deretter programmets hurtigliste.

 2. Pek til elementet, klikk tegnestiftikonet og klikk deretter Fest til denne listen.

Løsne et element

 1. Klikk Start og åpne deretter programmets hurtigliste.

 2. Pek til elementet, klikk tegnestiftikonet og klikk deretter Løsne fra denne listen.

Obs!

 • Den neste gangen du åpner et element du har løsnet kan det hende det vises på nytt i hurtiglisten. Hvis du vil fjerne et element fra listen, høyreklikker du elementet, og deretter klikker du Fjern fra denne listen.

 • For å lære hvordan du sletter loggen fra hurtiglister, se Tømme lister på Start-menyen og oppgavelinjen.

Arbeide med hurtiglister på oppgavelinjen

Hurtiglister på oppgavelinjen gir deg hurtig tilgang til de tingene du bruker oftest.

Bilde som viser hvordan man fester et element på en hurtigliste på verktøylinjen
Feste et element til en hurtigliste på oppgavelinjen

Se en hurtigliste for et program

 • Høyreklikk programmets knapp på oppgavelinjen.

Åpne et element fra en hurtigliste

 • Åpne programmets hurtigliste og klikk deretter elementet.

Feste et element til en hurtigliste

 • Åpne programmets hurtigliste, pek til elementet, klikk tegnestiftikonet og klikk deretter Fest til denne listen.

  Obs!

  • Du kan også dra et filikon eller en snarvei fra Start-menyen eller skrivebordet til oppgavelinjen. Dette fester elementet til en hurtigliste og fester også programmet til oppgavelinjen, hvis det ikke allerede er festet.

  • Mapper anses som elementer for Windows Utforsker og vises i en hurtigliste for Windows Utforsker når de festes eller åpnes.

Løsne et element

 • Åpne programmets hurtigliste, pek til elementet, klikk tegnestiftikonet og klikk deretter Løsne fra denne listen.

  Obs!

  • Den neste gangen du åpner et element du har løsnet kan det hende det vises på nytt i hurtiglisten. Hvis du vil fjerne et element fra listen, høyreklikker du elementet, og deretter klikker du Fjern fra denne listen.

  • For å lære hvordan du sletter loggen fra hurtiglister, se Tømme lister på Start-menyen og oppgavelinjen.