Bruke nettverksfeilsøking i Windows 7

Mange mennesker bruker nettverk, men de fleste har ikke tid eller lyst til å bli nettverkseksperter. I stedet stoler vi ofte på noen som kan mer, for å feilsøke nettverksproblemene. Men hva om du ikke har noen som kan hjelpe deg? Nettverksfeilsøking i Windows 7 gir alle mulighet til å feilsøke og reparere nettverksproblemer.

Nettverk er komplekse

Nettverk støtter seg på kompleks teknologi, og det kan derfor ofte være vanskelig å feilsøke årsaken til et nettverksproblem. Hvis du for eksempel ikke får tilgang til en webområde, vil du få en feilmelding, men meldingen er ikke nødvendigvis særlig nyttig, for den sier vanligvis ikke hva det nøyaktige problemet er. Problemet kan være forårsaket av en rekke problemer med datamaskinen, webserveren eller nettverket mellom datamaskinen og webserveren.

Nettverksfeilsøking kan hjelpe

Når det oppstår et nettverksproblem i Windows 7, hjelper Nettverksfeilsøking med å feilsøke og reparere problemet. Når du for eksempel ser en feilmelding som "Kan ikke vise siden" eller "Serveren er ikke tilgjengelig", har du mulighet til å bruke Nettverksfeilsøking til å finne problemet. Når du skal åpne Nettverksfeilsøking fra nettverksrelaterte feilmeldinger, klikker du Diagnostiser eller Feilsøk.

Bilde av en feilmelding som viser Diagnose-knappen
Feilmelding med Diagnostiser-knapp

Enkelte programmer, for eksempel Fjernhjelp, oppdager automatisk når det er et problem, og gir deg mulighet for å kjøre feilsøking. Her er andre måter å få tilgang til Nettverksfeilsøking på:

 • Høyreklikk nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i systemstatusfeltet på oppgavelinjen og klikker deretter Feilsøk problemer.
  Bilde av valget Feilsøk problemer
  Alternativet for å feilsøke problemer
 • Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, og skriv deretter troubleshooter i søkeboksen. Klikk Feilsøking, klikk Nettverk og Internett, og klikk deretter hvilken type problem du opplever.
  Bilde av feilsøkingsprogrammene for Nettverk og Internett
  Nettverks- og Internett-feilsøking
 • Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, og skriv deretter network i søkeboksen. Klikk Nettverks- og delingssenter i resultatlisten, og klikk deretter Feilsøk problemer.
  Bilde av Feilsøk problemer-alternativet i Nettverks- og delingssenter
  Feilsøk problemer i Nettverks- og delingssenter
 • Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, og skriv deretter adapter i søkeboksen. Klikk Vis nettverkstilkoblinger i Nettverks- og delingssenter, høyreklikk et nettverkskort, og klikk deretter Diagnostiser.
  Bilde av Diagnostiseringsalternativet i Nettverkstilkoblinger
  Diagnostiser i Nettverkstilkoblinger

Etter å ha feilsøkt problemet, vil Nettverksfeilsøking foreslå hvordan det kan repareres. Noen ganger kan feilsøking reparere problemet automatisk uten at du trenger å gjøre noe. Hvis for eksempel nettverkskortet har problemer med å aktiveres fra hvilemodus, kan Nettverksfeilsøking automatisk tilbakestille kortet og driveren.

Nettverksfeilsøking kan også oppdage om funksjonen for trådløsnettverk på datamaskinen, er slått av. Dette er et vanlig problem, som tidligere kan ha ført til at du måtte ringe teknisk støtte. Med Nettverksfeilsøking kan du imidlertid reparere dette problemet selv.

Bilde av dialogboksen for feilsøking av nettverk med trådløs tilkobling slått av
Dialogboksen Nettverksfeilsøking, som viser at trådløsfunksjonen er slått av

Etter at du har kjørt Nettverksfeilsøking, blir en problemrapport lagret i feilsøkingshistorikken for fremtidig referanse. Hvis ikke feilsøking reparerte problemet, kan du dele denne rapporten med teknisk støtte, for å hjelpe dem med å identifisere og løse komplekse nettverksproblemer på en raskere måte.

Problemrapporten inneholder en eller flere hendelseslogger. Nettverksansvarlige og teknisk støttepersonell kan bruke informasjonen i hendelsesloggene til å analysere tilkoblingsproblemer eller til å bidra til å tolke konklusjonene. Du kan finne denne informasjonen ved å klikke Vis detaljert informasjon på den siste siden i feilsøking, eller ved å gjøre følgende:

 1. Åpne Feilsøking ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Finn og løs problemer under System og sikkerhet.

 2. Klikk Vis logg i venstre rute.

 3. Høyreklikk feilsøkingsrapporten, og klikk deretter Vis detaljer.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke hendelseslogger fra Nettverksdiagnose til å løse nettverksproblemer.