Vise hvor mye minne datamaskinen bruker

Du kan bruke Oppgavebehandling til å vise hvor mye RAM (Random Access Memory) datamaskinen bruker for øyeblikket, og hvor mye den har brukt de siste minuttene.

  1. Åpne Oppgavebehandling ved å høyreklikke oppgavelinjen og deretter klikke Start Oppgavebehandling.

  2. Klikk kategorien Ytelse. De to nederste grafene viser hvor mye minne som brukes i megabyte (MB). Prosentdelen av minnet som brukes, vises nederst i Oppgavebehandling-vinduet.

Obs!

  • Hvis minnebruken ser ut til å holde seg høy eller reduserer datamaskinens ytelse merkbart, kan du prøve å redusere antall programmer som er åpne samtidig, eller installere mer RAM. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forhindre problemer med lite minne.