Se på TV i Windows Media Center: Vanlige spørsmål

Her er svar på noen vanlige spørsmål om hvordan du ser på TV i Windows Media Center.

Vis alle

Hva er en TV-mottaker, og hvorfor trenger jeg en?

En TV-mottaker er en maskinvare som gjør at du kan koble et TV-signal til datamaskinen din slik at du kan se på og spille inn direktesendt TV. Hvis du har et TV-signal fra et kabelabonnement eller fra en antenne, kan du koble det til en kompatibel TV-mottaker ved å bruke en koaksialkabel, og deretter konfigurerer du TV-signalet i Media Center. Hvis du vil ha mer informasjon, se TV på datamaskinen: Forstå TV-signaler og TV-mottakere og Still inn et TV-signal i Windows Media Center.

Hvorfor får jeg en feilmelding når jeg prøver å se på TV?

Den følgende tabellen gir informasjon om feilmeldingene du kan få mens du ser på TV i Media Center. Du finner svar på noen vanlige spørsmål om kodeker her: Kodeker: Vanlige spørsmål.

Hvis du ser denne feilmeldingen
Forsøk å

Mottaker ikke installert (ekstern USB-mottaker) – Mottakeren er kanskje ikke koblet til, mangler oppdaterte drivere eller er ikke konfigurert for bruk med Windows Media Center.

Kontroller at den eksterne TV-mottakeren er koblet til datamaskinen, og at de riktige driverne er installert. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppdaterer driverne, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

Du kan også se dokumentasjonen som fulgte med TV-mottakeren din, eller få hjelp fra produsenten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Få hjelp til TV-mottakeren.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer en TV-mottaker og et TV-signal, se Still inn et TV-signal i Windows Media Center.

Mottaker (tuner) ikke funnet (internt mottakerkort) – Mottakerkortet er kanskje ikke installert, ikke aktivert, mangler oppdaterte drivere eller er ikke konfigurert for bruk med Windows Media Center.

Kontroller at TV-mottaker-kortet er riktig installert i datamaskinen, og at de riktige driverne er installert. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppdaterer driverne, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

Du kan også se dokumentasjonen som fulgte med TV-mottakeren din, eller få hjelp fra produsenten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Få hjelp til TV-mottakeren.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer en TV-mottaker og et TV-signal, se Still inn et TV-signal i Windows Media Center.

Mottaker i bruk – Mottakeren kan være i bruk av et annet program.

Lukk alle andre medieprogrammer som kan bruke TV-mottakeren, og prøv å se på direktesendt TV i Media Center på nytt.

Mottakerfeil (ugyldig TV-format) – Mottakermaskinvaren støtter ikke TV-formatet for valgt land eller område.

Gå til en annen kanal. Hvis du fremdeles får feilmeldingen, prøv å lukke og åpne Media Center på nytt. Hvis problemet fortsetter, start datamaskinen på nytt.

Videofeil – Videodekoderen brukes av et annet program.

Lukk alle andre medieprogrammer som kan bruke kodeken, og prøv på nytt.

Videofeil – Videodekoderen er defekt eller ikke installert.

Lukk og åpne Media Center på nytt. Hvis du fremdeles mottar feilmeldingen, start datamaskinen på nytt. Hvis problemet fortsetter, må du antageligvis installere eller oppdatere kodek-programvaren på nytt. Kontakt maskinvareprodusenten for hjelp med dette.

Lydenhetsfeil – Lydkortet er ikke installert, ikke aktivert eller mangler oppdaterte drivere.

Kontroller at lydkortet er riktig installert i datamaskinen, og også at du har installert de riktige driverne. Hvis du vil ha mer informasjon, se Lydkort: ofte stilte spørsmål.

Hvorfor stoppet plutselig TV-sendingen eller hvorfor skiftet kanalen?

Det kan være fordi FM-radioinngangen på TV-mottakeren er i bruk. Noen TV-mottakere har en FM-radioinngang i tillegg til en inngang for et TV-signal og vanligvis kan disse enhetene ikke motta et FM-radiosignal og et TV-signal samtidig. Hvis mottakeren er i bruk for FM-radio når et planlagt TV-opptak skal begynne, vises det en advarsel om at FM-radioøkten avsluttes når TV-opptaket begynner. Hvis du ikke gjør et valg, stopper Media Center automatisk FM-radioen og begynner opptaket av TV-programmet som planlagt.

Hvis du bruker én eller flere Windows Media Center Extender-enheter over hjemmenettverket, og datamaskinen som kjører Media Center, bare har én TV-mottaker, kan det være at noen bruker TV-mottakeren i et annet rom.

Hvis du vil ha mer informasjon om TV-mottakere, se TV på datamaskinen: Forstå TV-signaler og TV-mottakere.

Jeg bruker en IR-forsterker og en set-top-boks med Media Center. Hvorfor kan jeg ikke bytte kanaler?

En infrarød fjernkontrollkabel, også kjent som en IR-forsterker, er en liten infrarød enhet som du kan bruke til å kontrollere en set-top-boks for kabel eller satellitt når du bruker Media Center-fjernkontrollen. Disse følger ofte med Media Center-fjernkontrollere og TV-mottakere. Se i dokumentasjonen som fulgte med IR-forsterkeren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du mottar TV-signalet via en set-top-boks og Media Center ikke kan bytte kanaler eller bytter kanaler feil, kontrollerer du følgende:

 • IR-forsterkeren er koblet til fjernkontrollmottakeren. Hvis IR-forsterkeren ikke er koblet til, kan Media Center ikke sende et signal til set-top-boksen for å bytte kanal.

 • IR-forsterkeren er riktig plassert foran på set-top-boksen. Hvis du har problemer med å plassere IR-forsterkeren på set-top-boksen, kan du prøve å bruke en lommelykt til å finne signalmottakeren på set-top-boksen.

 • IR-kontrollkodene er konfigurert riktig. Hvis kanalene hele tiden bytter feil, kan det være at IR-kontrollkodene ikke ble konfigurert riktig under konfigurasjonen av TV-signalet. Hvis du vil konfigurere TV-signalet på nytt, går du til oppstartsskjermbildet for Windows Media Center, går til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, og deretter klikker du Konfigurer TV-signal.

Hvorfor mottar jeg ikke et signal for standard TV-kanaler?

Det finnes to typer TV-kanaler: standard og digital. Hvis du får en melding om at Media Center ikke finner et TV-signal på en standard kanal, kan det skyldes en av følgende årsaker:

 • Hvis du mottar TV-signalet via en luftantenne, kan det være at kanalen er midlertidig utilgjengelig, eller at du ikke har mottak.

 • Hvis du abonnerer på en kabel- eller satellittjeneste, kan det hende at abonnementet ditt ikke inkluderer den kanalen du prøver å få tilgang til. Hvis du vil skjule kanaler du ikke kan motta, går du til oppstartsskjermbildet for Windows Media Center, går til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker TV-guide, og deretter klikker du Rediger kanaler.

 • Hvis TV-signalet går gjennom en set-top-boks for kabel eller satellitt, kan det være at set-top-boksen ikke er stilt inn på den aktuelle kanalen. Kontroller at set-top-boksen faktisk er stilt inn på den kanalen du prøver å finne.

 • Hvis du har én eller flere TV-mottakere koblet til datamaskinen din, kan det være at det er noe galt med en av dem. Kontroller at hver TV-mottaker er aktivert og at du har installert de riktige driverne. Hvis du vil kontrollere at TV-mottakerne dine er kompatible med Windows 7, kan du gå til Windows Produktliste med logoer hjemmeside.

 • Hvis du mottar TV-signalet via en luftantenne eller et kabeluttak i veggen, må du kontrollere at kabelen er koblet riktig til TV-IN-kontakten på TV-mottakeren.

 • Hvis TV-signalet går gjennom en set-top-boks for kabel eller satellitt, må du kontrollere at set-top-boksen er slått på og at disse to kablene er koblet til:

  • En kabel som kobler TV-signalet til set-top-boksen.

  • En kabel som kobler set-top-boksen til TV-IN-kontakten på TV-mottakeren.

 • Det kan hende at tjenesten i ditt område ikke er aktiv. Kontakt TV-tjenestetilbyderen for å kontrollere at tjenesten din er aktiv og ikke har tekniske problemer.

Hvorfor mottar jeg ikke et signal for digitale TV-kanaler som mottas via en antenne?

Hvis du bruker en luftantenne og en digital TV-mottaker til å motta et digitalt signal, og du får melding om at Media Center ikke kan finne et TV-signal for en digital TV-kanal, kan du prøve følgende:

 • Kontroller at signalet du mottar er sterkt nok. Du gjør dette ved å flytte antennen til et uhindret sted, og så sjekker du signalstyrken.

  Hvis du vil kontrollere signalstyrken for digitale TV-kanaler, går du til oppstartsskjermbildet for Windows Media Center, går til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker TV-signal, klikker Signalstyrke for digital-TV-antenne, og følger instruksjonene. (Hvis du ikke ser dette alternativet, er det fordi Media Center ikke finner noen digitale TV-mottakere. Kontroller at mottakeren er aktivert i Media Center og at du har installert riktige drivere.)

  Hvis du vil ha mer informasjon om plassering av antennen for å øke signalstyrken, kan du lese informasjonen som fulgte med antennen.

 • Kontroller at koaksialkabelen er koblet godt til i både den digitale TV-mottakeren og den digitale TV-antennen. Noen digitale TV-mottakere har mer enn én kontakt, så pass på at kabelen er koblet til TV-IN-kontakten.

 • Les informasjonen for antennen for å kontrollere at den støtter digitalt TV. Hvis du har en signalforsterker for antennen, må du kontrollere at en kabel kobler de to sammen, og at signalforsterkeren er slått på.

 • Hvis du bor i Europa og har en antenne som støtter DVB-T-kanaler (Digital Video Broadcast-Terrestrial), kan det hende at Media Center har identifisert kanaler som du ikke kan motta. Du kan skjule disse kanalene i TV-guiden på følgende måte:

  I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker TV-guide, og deretter klikker du Rediger kanaler.

Hvorfor mottar jeg ikke et signal for en digital kabel-TV-kanal?

Hvis du får en melding om at Media Center ikke finner et TV-signal på en digital kabel-TV-kanal, kan det skyldes en av følgende årsaker:

 • Det kan være at ditt digitale kabelabonnement ikke inkluderer den kanalen. Ta kontakt med kabelselskapet for mer informasjon om tjenesten din. Hvis en kanal vises i TV-guiden men som ikke inkluderes i kabeltjenesten din, kan du fjerne den på følgende måte:

  I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker TV-guide, og deretter klikker du Rediger kanaler.

 • Hvis du har et CableCARD-kort, kan det hende at det ikke er riktig konfigurert. Hvis du vil ha mer informasjon om CableCARD-kort, se Still inn et TV-signal i Windows Media Center.

Hvordan feilsøker jeg problemer med TV-mottakeren?

Du kan kjøre et feilsøkingsverktøy som automatisk diagnostiserer og løser problemer med TV-mottakeren.

 1. Klikk denne knappen:

  Bilde av en Reparer-knapp

  Løs problemet

 2. Klikk Kjør, og følg deretter instruksjonene i veiviseren.