Brukerkontokontroll varsler deg før endringer som krever tillatelser på administratornivå, skal gjøres på datamaskinen. Standardinnstillingen for UAC varsler deg når programmer prøver å utføre endringer på din datamaskin, men du kan endre hvor ofte du ønsker å motta en varsel fra UAC.

Denne tabellen gir en beskrivelse av innstillingene for Brukerkontokontroll og den potensielle innvirkningen hver innstilling har på sikkerheten til datamaskinen.

Innstilling Beskrivelse Sikkerhetsinnvirkning
Innstilling

Alltid varsle

Beskrivelse
 • Du vil varsles før programmer gjør endringer på datamaskinen, eller om Windows-innstillinger som krever tillatelse fra en administrator.

 • Når du varsles, blir skrivebordet nedtonet, og du må enten godkjenne eller avslå forespørselen i dialogboksen Brukerkontokontroll før du kan gjøre noe annet på datamaskinen. Nedtoningen av skrivebordet kalles sikkert skrivebord fordi andre programmer ikke kan kjøre når det er nedtonet.

Sikkerhetsinnvirkning
 • Dette er den sikreste innstillingen.

 • Når du varsles, bør du lese innholdet i hver dialogboks nøye før du lar endringer gjøres på datamaskinen.

Innstilling

Varsle meg bare når programmer prøver å gjøre endringer på datamaskinen

Beskrivelse
 • Du vil varsles før programmer gjør endringer på datamaskinen, eller om innstillinger som krever tillatelse fra en administrator.

 • Du blir ikke varslet dersom du prøver å endre Windows-innstillinger som krever administratorrettigheter.

 • Du vil varsles hvis et program utenfor Windows prøver å gjøre endringer i en Windows-innstilling.

Sikkerhetsinnvirkning
 • Det er vanligvis trygt å tillate at endinger gjøres i Windows-innstillinger uten at du varsles. Enkelte programmer som følger med Windows, kan imidlertid få tilsendt kommandoer eller data, og skadelig programvare kan utnytte dette ved å bruke disse programmene til å installere filer eller endre innstillingene på datamaskinen. Du bør alltid være forsiktig med hvilke programmer du tillater å kjøre på datamaskinen.

Innstilling

Varsle meg bare når programmer prøver å gjøre endringer på datamaskinen (ikke ton ned skrivebordet)

Beskrivelse
 • Du blir varslet før programmer gjør endringer på datamaskinen som krever tillatelse fra en administrator.

 • Du blir ikke varslet dersom du prøver å endre Windows-innstillinger som krever administratorrettigheter.

 • Du blir varslet hvis et program utenfor Windows prøver å gjøre endringer i en Windows-innstilling.

Sikkerhetsinnvirkning
 • Denne innstillingen er den samme som "Varsle meg bare når programmer prøver å gjøre endringer på datamaskinen", men du varsles ikke på det sikre skrivebordet.

 • Siden dialogboksen Brukerkontokontroll ikke er på det sikre skrivebordet med denne innstillingen, kan det hende at andre programmer kan forstyrre dialogboksens visuelle utseende. Dette er en liten sikkerhetsrisiko hvis du allerede har et skadelig program som kjører på datamaskinen.

Innstilling

Aldri varsle

Beskrivelse
 • Du vil ikke bli varslet før eventuelle endringer gjøres på datamaskinen. Hvis du er pålogget som administrator, kan programmer gjøre endringer på datamaskinen uten at du er klar over det.

 • Hvis du er pålogget som en standardbruker, avvises eventuelle endringer som krever tillatelser fra en administrator automatisk.

 • Hvis du bruker denne innstillingen, må du starte datamaskinen på nytt for å fullføre prosessen med å slå av Brukerkontokontroll. Når Brukerkontokontroll er slått av, har personer som logger på som administrator, alltid tillatelsene til en administrator.

Sikkerhetsinnvirkning
 • Dette er den minst sikre innstillingen. Når du har angitt at Brukerkontokontroll aldri skal varsle deg, åpner du datamaskinen for potensielle sikkerhetsrisikoer.

 • Hvis du angir at Brukerkontokontroll aldri skal varsle deg, må du være forsiktig med hvilke programmer du kjører, fordi de vil ha samme tilgang til datamaskinen som deg. Dette inkluderer å lese og gjøre endringer i beskyttede systemområder, personlige data, lagrede filer og alt annet som er lagret på datamaskinen. Programmer vil også kunne kommunisere og overføre informasjon til og fra alt datamaskinen kobles til, inkludert Internett.

 • Åpne Innstillinger for brukerkontokontroll ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv brukerkontokontroll i søkeboksen, og klikk deretter Endre innstillinger for brukerkontokontroll.

Merk

 • Hvis du bruker en tilgjengelighetsenhet, f.eks. en skjermleser, anbefaler vi at du velger enten Alltid varsle eller Standard - Varsle meg bare når programmer prøver å gjøre endringer på datamaskinen i Brukerkontokontroll. Hjelpeteknologier fungerer best med en av disse to innstillingene.