Hva skjedde med Avansert koderedigering?

Avansert koderedigering er ikke tatt med i denne versjonen av Windows Media Player. Men ved å redigere medieinformasjon i detaljruten i Player-biblioteket, kan du fremdeles utføre de fleste oppgavene du utførte med Avansert koderedigering.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer medieinformasjon, se Legge til eller endre medieinformasjon i Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.