Hva er forskjellen mellom Tilkobling til eksternt skrivebord og Windows Fjernhjelp?

Selv om navnene ligner og de involverer tilkobling til en ekstern datamaskin, brukes Tilkobling til eksternt skrivebord og Windows Fjernhjelp til forskjellige ting.

Eksternt skrivebord brukes til å få ekstern tilgang til en datamaskinen fra en annen maskin. Du kan for eksempel bruke Eksternt skrivebord til å koble til arbeidsdatamaskinen din hjemmefra. Du vil ha tilgang til alle programmene, filene og nettverksressursene som om du skulle sitte foran datamaskinen på jobben. Mens du er tilkoblet, ser skjermen på den eksterne datamaskinen tom ut for alle som ser den på den eksterne plasseringen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Eksternt skrivebord, se Koble til en annen datamaskin ved hjelp av Tilkobling til eksternt skrivebord.

Fjernhjelp brukes til å gi eller få hjelp eksternt. En venn eller en kundestøttetekniker kan for eksempel få tilgang til din datamaskin for å hjelpe deg med et dataproblem eller vise deg hvordan noe skal gjøres. Du kan hjelpe andre på samme måte. I begge tilfellene vil både du og den andre personen se den samme dataskjermen. Hvis du bestemmer at du vil dele kontroll over datamaskinen med hjelperen din, vil dere begge kunne kontrollere musepekeren. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Fjernhjelp, se Hva er Windows Fjernhjelp?