Hva er koblingen mellom aktivering og ekte Windows?

Aktivering kobler produktnøkkelen din til maskinvarekonfigurasjonen, og brukes til å bekrefte at ditt eksemplar av Windows ikke brukes på flere datamaskiner enn det som tillates ifølge lisensvilkårene for Microsoft-programvaren. Du må vanligvis bare aktivere Windows én gang, med mindre du foretar betydelige endringer i maskinvaren.

Ekte Windows er imidlertid en regelmessig prosess som kontrollerer at produktnøkkelen din ikke er blokkert eller brukes på annen maskinvare enn den du brukte da du aktiverte Windows. Hvis produktnøkkelen viser seg å være uekte, er det sannsynlig at produktnøkkelen enten brukes på en annen datamaskin, eller er en forfalskning.

Kontrollen, eller valideringen, utføres når datamaskinen prøver å laste ned valgfrie oppdateringer fra Microsoft. Når det for eksempel lastes ned oppdateringer til datamaskinen, kontrollerer Windows at produktnøkkelen er gyldig. Hvis den er gyldig, er Windows-eksemplaret på datamaskinen din ekte, og du har rett til å motta de siste oppdateringer fra Microsoft. Hvis den er ugyldig, er Windows-eksemplaret på datamaskinen din uekte.

Hvis du vil ha mer informasjon om ekte Windows, gå til webområdet om ekte Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om aktivering av Windows 7, se Aktivere Windows 7: vanlige spørsmål.