Hva er fordelen ved å koble mine elektroniske IDer til Windows-brukerkontoen min?

Hvis du har en Internett-konto, for eksempel en e-postkonto, kan du koble denne kontoen til Windows-brukerkontoen din. Sammenkobling av disse kontoene gir følgende fordeler:

 • Andre kan dele filer med deg i en hjemmegruppe med din elektroniske ID i stedet for å opprette en Windows-brukerkonto for deg på sine datamaskiner.

 • Du kan bruke den elektroniske IDen til å få tilgang til informasjon på andre datamaskiner på et nettverk, for eksempel få tilgang til filer på en hjemmedatamaskin fra arbeidsdatamaskinen.

Sammenkobling av kontoer er en prosess i to deler. Først må du legge til leverandøren av den elektroniske IDen, og deretter må du koble den elektroniske IDen til Windows-brukerkontoen.

Obs!

 • For å bruke denne funksjonen må datamaskinen du vil bruke til å dele filer, være en del av en hjemmegruppe. Hvis du vil ha mer informasjon om hjemmegrupper, søker du etter "hjemmegruppe" i Hjelp og støtte.

 • Muligheten til å koble dine elektroniske IDer til din Windows-brukerkonto inngår ikke i Windows Server 2008 R2.

Slik legger du til en leverandør av en elektronisk ID:

 1. Åpne Brukerkontoer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikk Brukerkontoer og familiesikkerhet (eller klikke Brukerkontoer, hvis du er koblet til et nettverksdomene) og deretter klikke Brukerkontoer.

 2. Klikk Koble elektroniske IDer.

 3. Klikk Legg til en leverandør av elektroniske IDer.

 4. Klikk leverandøren av den elektroniske IDen fra listen, og følg instruksjonene.

Slik kobler du den elektroniske IDen til Windows-brukerkontoen:

 1. Åpne Brukerkontoer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikk Brukerkontoer og familiesikkerhet (eller klikke Brukerkontoer, hvis du er koblet til et nettverksdomene) og deretter klikke Brukerkontoer.

 2. Klikk Koble elektroniske IDer.

 3. Klikk Koble elektronisk ID ved siden av leverandøren av den elektroniske IDen du vil koble til brukerkontoen din.

 4. Skriv inn brukernavnet og passordet for den elektroniske IDen, og klikk Logg på og klikk deretter OK.

For mer informasjon om deling av filer, se Dele filer med andre.