Når kan du stole på et webområde?

Mange webområder krever at du oppgir personlige opplysninger før du får tilgang til områder på siden eller kan kjøpe en ting eller tjeneste. Vi anbefaler at du gjør følgende før du oppgir personlige opplysninger på et webområde:

  • Hvis du navigerte til et webområde fra en kobling i en e-postmelding, bør du få bekreftet av den som sendte e-posten, at webområdet er ekte, før du oppgir informasjon på området. Phishing-webområder kan noen ganger sende e-postmeldinger som etterligner, eller forfalsker, ekte e-postadresser.

  • Kontroller at webområdets adresse begynner med HTTPS, og at du ser et hengelåsikon Bilde av låseikonet på adresselinjen. Du kan klikke ikonet for å vise detaljer om sikkerheten og sertifikatet.

    Hvis du vil vite mer om sikre webområder, kan du se Hvordan kan jeg vite om en transaksjon over Internett er sikker i Internet Explorer 9.

  • Kontroller webadressen i adresselinjen og i sertifikatinformasjonen for å være sikker på at den stemmer med adressen du er ute etter. Webområder som bedriver phishing eller andre typer bedrageri, bruker ofte navn på webområder som likner på andre, for å lure besøkende til å tro at de besøker klarerte områder.

  • Hvis du besøker en Internett-butikk, ser du etter et telefonnummer eller en gateadresse på området slik at du kan få bekreftet at det er ekte. Hvis det bare er oppgitt en e-postadresse på området, sender du en e-postmelding til adressen og ber om ytterligere kontaktinformasjon. Ikke oppgi personlige opplysninger til et webområde som ikke har noen kontaktinformasjon.

  • Kontroller om webområdet viser et sertifiseringsstempel for en Internet trust-organisasjon. Stempelet viser at området har en personvernerklæring og lar brukerne velge hvordan informasjonen om dem blir brukt. Eksempler på organisasjoner er TRUSTe, BBB Online og WebTrust-webområdet.

    Du bør imidlertid merke deg at mange ekte webområder ikke er registrert hos trust-organisasjoner, og at noen webområder viser falske stempler. Hvis du ikke er sikker på om et sertifiseringstempel er brukt rettmessig, kan du ta kontakt med Internet trust-organisasjonen for å kontrollere om webområdet er registrert hos dem.