Hvorfor får jeg ikke tilgang til hjemmegruppen min?

Det finnes flere årsaker til hvorfor du kanskje ikke får tilgang til hjemmegruppen din. Prøv først å kjøre veiviseren for reparasjon for å diagnostisere og løse vanlige problemer med tilgang til hjemmegrupper.

Slik kjører du en veiviser for reparasjon for hjemmegrupper

 1. Klikk denne knappen:

  Bilde av en Reparer-knapp

  Løs problemet

 2. Klikk Kjør, og følg deretter instruksjonene i veiviseren.

Hvis veiviseren for reparasjon ikke løser problemet, kan du se i følgende liste:

 • Det er ikke sikkert at datamaskinen din tilhører hjemmegruppen ennå, eller den kan ha blitt fjernet. Hvis du vil bli medlem av en hjemmegruppe, se Bli med i en Hjemmegruppe.

 • Du er kanskje ikke koblet til nettverket der hjemmegruppen ligger. Følg denne fremgangsmåten for å koble til nettverket:

  • Klikk nettverksikonet Bilde av det trådløse nettverksikonet. på oppgavelinjen, klikk nettverket du vil koble til og klikk deretter Koble til. Det kan hende at du må angi en nettverkssikkerhetsnøkkel.

  Når du har koblet deg til nettverket, kan du bli med i en hjemmegruppe hvis det finnes en på nettverket.

 • Det kan hende at nettverksplasseringen ikke er satt til Hjem. Hjemmegruppe fungerer bare på hjemmenettverk. Gjør følgende for å endre nettverksplasseringen:

  1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Nettverks- og delingssenter.

  2. Klikk Arbeidsnettverk eller Offentlig nettverk, og klikk deretter Hjemmenettverk.

   Bilde av Nettverks- og delingssenter
   Nettverks- og delingssenter
 • Nettverksgjenkjenning kan være deaktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere eller deaktivere nettverksgjenkjenning.

 • De andre datamaskinene i hjemmegruppen kan være deaktivert, være i dvalemodus eller ikke være i hjemmegruppen. De kan også ha forlatt hjemmegruppen. Hvis du vil ha informasjon om å endre strømsparingsalternativer, se Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema).

 • Det kan hende at de andre personene i hjemmegruppen ikke har delt noen biblioteker eller mapper. Hvis du vil ha mer informasjon, se Dele biblioteker med hjemmegruppen din.

 • Hjemmegruppepassordet kan ha blitt endret på en datamaskin som deretter ble slått av øyeblikkelig eller satt i hvile- eller dvalemodus, men det nye passordet ble ikke angitt øyeblikkelig på de andre datamaskinene i hjemmegruppen. Hvis dette er tilfelle, blir ikke det nye passordet gjenkjent på de andre hjemmegruppedatamaskinene. Hvis du vil løse dette problemet, kan du slå på datamaskinen der passordet ble endret, og deretter angi det nye passordet på de andre datamaskinene.

Hvis du fremdeles ikke får tilgang til hjemmegruppen, kan det ha oppstått et problem med nettverket. Hvis du vil kjøre Nettverksfeilsøking, høyreklikker du nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet. eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i systemstatusfeltet på oppgavelinjen og klikker deretter Feilsøk problemer.

Noen ganger kan det hjelpe å starte datamaskinen på nytt eller forlate hjemmegruppen og deretter bli med igjen, for å få tilgang til de andre datamaskinene i hjemmegruppen.