Hvorfor kan jeg ikke åpne eller kopiere filer fra Internett?

Det er sannsynligvis fordi webområdet som filen kommer fra, har blitt identifisert av Windows som potensielt farlig. Windows bruker sikkerhetssoner til å avgjøre om et webområde er klarert. For å lære mer om klarering og Internett, se Når du kan stole på et webområde.

Windows tilordner alle webområder til én av de fire sikkerhetssonene: Internett, Lokalt intranett, Klarerte områder eller Begrensede områder. Sikkerhetsinnstillingene som brukes for et webområde, bestemmes av sonen som området er tilordnet til.

Tabellen nedenfor beskriver de fire sikkerhetssonene.

Sone
Beskrivelse

Internett

Som standard brukes sikkerhetsnivået som er angitt for sonen Internett, for alle webområder. Sikkerhetsnivået for denne sonen er satt til Middels høy (men du kan endre det til enten Middels eller Høy). De eneste webområdene som denne sikkerhetsinnstillingen ikke brukes for, er de som finnes i sonen Lokalt intranett, eller områder som du har tilordnet til sonene Klarerte områder eller Begrensede områder.

Lokalt intranett

Sikkerhetsnivået som angis for sonen Lokalt intranett, brukes for innhold og webområder som er lagret på et bedriftsnettverk. Sikkerhetsnivået for denne sonen er satt til Middels (men du kan endre det til hvilket som helst nivå).

Klarerte områder

Sikkerhetsnivået som angis for sonen Klarerte områder, brukes for områder som du har angitt at du stoler på at ikke vil skade datamaskinen eller informasjonen din. Sikkerhetsnivået for denne sonen er satt til Middels (men du kan endre det til hvilket som helst nivå).

Begrensede områder

Sikkerhetsnivået som angis for Begrensede områder, brukes for områder som potensielt kan skade datamaskinen eller informasjonen din. Sikkerhetsnivået for denne sonen er satt til Høy, og kan ikke endres.

Slik legger du til eller fjerner et webområde fra en sikkerhetssone:

Du kan endre innstillingene for sikkerhetssone i Kontrollpanel, men du bør ikke legge til en URL-adresse i sonen for klarerte områder med mindre du er sikker på at det aktuelle webområdet er et klarert område.

  1. Klikk StartBilde av startknappen, klikk Kontrollpanel, skriv Alternativer for Internett i søkeboksen og klikk deretter Alternativer for Internett.
  2. Klikk kategorien Sikkerhet, klikk deretter en sikkerhetssone (Lokalt intranett, Klarerte områder eller Begrensede områder) og klikk deretter Områder.

  3. Hvis du klikket Lokalt intranett i forrige trinn, klikker du Avansert.

  4. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil legge til et webområde, skriver du inn URL-adressen i boksen Legg til dette webområdet i sonen og klikker deretter Legg til.

    • Hvis du vil fjerne et webområde, klikker du URL-adressen til webområdet du vil fjerne, under Webområder og klikker deretter Fjern.