Hvorfor kan jeg ikke skrive ut på en skriver i hjemmegruppen min?

Det finnes flere årsaker til hvorfor du kanskje ikke kan skrive ut på en hjemmegruppeskriver:

  • Skriveren er slått av.

  • Datamaskinen som skriveren er koblet til, er slått av, er i hvilemodus eller har forlatt hjemmegruppen.

    Hvis du vil ha informasjon om å endre strømsparingsalternativer, se Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema).

  • Et annet medlem av hjemmegruppen har stoppet deling av skriveren.

  • Nettverksgjenkjenning kan være deaktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere eller deaktivere nettverksgjenkjenning.

  • Skriver har en ikke-USB-tikobling og må deles ved hjelp av Enheter og skrivere i Kontrollpanel.

  • Feil skriverdriver er installert. Skrivere må bruke den riktige driveren for datamaskintypen de er koblet til (x86-basert eller x64-basert). Mange skriverdrivere kan være lastet ned automatisk fra Windows Update. Nedlasting og installering av drivere fra Windows Update kan ta opptil 30 minutter. Drivere er også tilgjengelige fra skriverprodusentens webområde. Hvis du vil ha mer informasjon, se Søke etter og installere skriverdrivere for Windows 7.

Hvis du fremdeles ikke får tilgang til eller kan skrive ut i hjemmegruppen, kan det ha oppstått et problem med nettverket. Hvis du vil kjøre feilsøking for nettverk, høyreklikker du nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet. eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i systemstatusfeltet på oppgavelinjen og klikker deretter Feilsøk problemer.

Noen ganger kan det hjelpe å starte datamaskinen på nytt eller forlate hjemmegruppen og deretter bli med igjen, for å få tilgang til skrivere i hjemmegruppen.