Hvorfor ble ikke TV-programmet mitt spilt inn i Windows Media Center?

Hvis et TV-program i Windows Media Center ikke spilles inn, og programmet allerede er sendt, kan du ikke gå tilbake og spille det inn igjen. Det kan imidlertid hende at du kan endre innstillingene eller maskinvarekonfigurasjonen for å hindre at det skjer innspillingsfeil i fremtiden.

Hvis programmet som ikke ble spilt inn, er på et annet tidspunkt, kan du planlegge innspillingen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om planlegging av TV-programmer som skal spilles inn, kan du se Spille inn TV-programmer i Windows Media Center.

Her er noen grunner til hvorfor et TV-program ikke spilles inn:

Vis alle

Det er en innspillingskonflikt

Hvis du har flere planlagte innspillinger enn tilgjengelige TV-mottakere på datamaskinen på et gitt tidspunkt, vil ikke Media Center varsle deg om at det er i ferd med å oppstå en innspillingskonflikt, og du kan følge instruksjonene for å løse den.

Hvis du ikke bruker datamaskinen når innspillingskonflikten er i ferd med å oppstå, vil Media Center prøve å løse konflikten selv. Hvis mulig, vil Media Center finne en alternativ dato og et alternativt klokkeslett for ett av programmene og deretter justere innspillingsplanen til å ta opp begge programmene. Hvis ikke, velger Media Center hvilket program som skal spilles inn, basert på følgene prioritet (i rekkefølge):

 1. Et engangsopptak (ikke en del av en serie)

 2. Prioritetsrangering for serier

 3. Programmet som ble planlagt først

Hvis det er en innspillingskonflikt mellom to episoder fra forskjellige forespørsler om serieinnspilling, bruker Media Center serieprioriteringslisten til å avgjøre hvilket program som spilles inn. Du kan endre innstillingene for serieprioritering for å være sikker på at favorittserien din blir spilt inn hvis det er en konflikt.

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, klikker TV-opptak, klikker Vis planlagte, klikker Serie, og deretter klikker du Endre prioriteringer.

 2. Klikk Opp-pilen Bilde av pil opp eller Ned-pilen Bilde av pil ned for å flytte en planlagt serie opp eller ned i serieprioriteringslisten, og deretter klikker du Fullført.

  Når du planlegger en ny serie, legges den automatisk til nederst i listen med laveste prioritet.

Hvis du vil ha mer informasjon om innspillingskonflikter, kan du se Løs innspillingsproblemer i Windows Media Center.

Tips!

 • Hvis du ofte har innspillingskonflikter, bør du vurdere å legge til en ekstra TV-mottaker på datamaskinen, slik at du kan spille inn to TV-programmer på forskjellige kanaler samtidig.

Det finnes ikke tilgjengelig plass på harddisken

Media Center kan ikke spille inn et planlagt program hvis det ikke er nok plass på harddisken til å lagre det. Du kan slette noen tidligere innspilte programmer for å gjøre plass til flere. Du kan også øke grensen for TV-opptak i Media Center. Hvis du har flere harddisker, kan du også endre stasjonen der Media Center lagrer de innspilte TV-programmene når en disk blir full.

 1. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker, og deretter klikker du Lagring av opptak.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Under Maksimalgrense for TV klikker du pluss- (+) eller minusknappen (-) for å øke eller redusere grensen for TV-opptak på harddisken.

  • Under Spill inn på stasjon klikker du pluss- (+) eller minusknappen (-) for å velge en ny stasjon der Media Center skal lagre innspilte TV-programmer.

 3. Klikk Lagre.

Obs!

 • Media Center kan se etter innspilte TV-programmer på flere harddisker, men kan bare lagre innspilte TV-programmer på harddisken som er angitt under Lagring av opptak.

 • HDTV-programmer tar opp mye mer plass på harddisken enn vanlige innspillinger, og vil fylle opp harddisken raskere.

 • Hvis det er lite plass på harddisken, blir et program noen ganger spilt inn, men deretter blir det slettet automatisk for å frigjøre plass til neste innspilling. Hvis du vil endre disse og andre innstillinger, går du til Oppgaver i oppstartsskjermbildet for Windows Media Center, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker, og deretter klikker du Standardverdier for innspilling.

TV-signalet er ikke tilgjengelig

Hvis du ikke får et TV-signal i Media Center, må du første kontrollere TV-signalkabelen for å være sikker på at den er riktig koblet til TV-mottakeren. Hvis alt er koblet til på riktig måte, men du fremdeles ikke får et signal, kan det skyldes ett av følgende:

 • TV-signalet fungerer ikke skikkelig. Dette kan skyldes at signalet fra leverandøren av TV-tjenester er midlertidig utilgjengelig, i så fall må du sannsynligvis avbryte eller planlegge innspillingen på nytt til signalet fungerer igjen. Hvis du har andre problemer med TV-signalet, kan du se Se på TV i Windows Media Center Vanlige spørsmål.

 • TV-mottakeren fungerer ikke skikkelig. Kontroller at du har den mest oppdaterte driveren for TV-mottakeren installert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

 • Media Center har tekniske problemer. Hvis Media Center ikke finner et TV-signal for å spille inn, men alt annet fungerer på riktig måte, kan du prøve å starte datamaskinen på nytt.

Datamaskinen er slått av eller batteriet til den bærbare datamaskinen gikk tomt

Media Center kan fremdeles spille inn et TV-program selv om datamaskinen er i hvilemodus, hybrid hvilemodus eller dvalemodus. Men hvis datamaskinen er slått av under en planlagt innspilling, blir ikke programmet spilt inn.

Hvis du spiller inn et TV-program på en bærbar datamaskin, vil en planlagt innspilling fortsette å spille inn selv om den bærbare datamaskinen er i hvilemodus, hybrid hvilemodus eller dvalemodus, og den kjører på batteristrøm. Hvis det blir fritt for batteri, stopper innspillingen.

Media Center finner ikke kanalen eller spilte inn fra feil kanal

Media Center kan finne en feil ved endring av kanaler for å begynne å spille inn et program, eller det kan ganske enkelt spille inn fra feil kanal. Disse problemene er mer vanlige hvis TV-signalet kommer via en set-top-boks. Det kan være flere grunner til en kanalendringsfeil på en set-top-boks:

 • IR-kontrollkabelen (infrarød) på set-top-boksen er plassert feil. Hvis IR-kontrollkabelen foran på set-top-boksen er plassert feil eller ikke er tilkoblet i det hele tatt, kan ikke Media Center sende et signal til set-top-boksen for å bytte kanal.

 • Endringshastigheten for TV-kanaler på set-top-boksen er for stor eller for lav. Hvis feil endringshastighet er valgt, kan set-top-boksen for eksempel bare motta signalet for to av tre kanalnumre sendt av Media Center og dermed bytte til en tosifret kanal i stedet for en tresifret. Du kan konfigurere TV-signalet på nytt og velge en annen kanalendringshastighet.

  • I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Konfigurer TV-signal, og deretter følger du instruksjonene.

 • Media Center prøver å bytte til en kanal som ikke er en del av TV-pakken din. Hvis du bruker en set-top-boks, er det ikke sikkert at den er synkronisert med Media Center, noe som får Media Center til å spille inn fra feil kanal. Du kan skjule uønskede kanaler i Media Center for å hindre at det spilles inn fra kanaler du ikke har. Du kan også vise skjulte kanaler, slik at Media Center får tilgang til dem.

  1. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker TV-guide, og deretter klikker du Rediger kanaler.

  2. Bla gjennom listen, og finn kanalene du vil vise eller skjule.

  3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver kanal for å endre innstillingen, og klikk deretter Lagre.

   Når en kanal er merket av, vises den i TV-guiden. Når avmerkingen er fjernet, vises ikke kanalen.

Obs!

 • Hvis du bruker en set-top-boks og du får en melding på skjermen, må du bruke fjernkontrollen til set-top-boksen for å gjøre noe før du kan bytte kanal i Media Center.

Andre årsaker til hvorfor et program kanskje ikke spilles inn

 • TV-guiden er ikke oppdatert. Media Center oppdaterer TV-guiden automatisk, men du kan også laste ned den siste TV-guideinformasjonen manuelt.

  • I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker TV-guide, klikker Hent nyeste TV-guideoppføringer, og deretter klikker du OK.

   Du blir varslet når TV-guideoppføringene er oppdatert. Hvis du vil ha mer informasjon om TV-guiden, se Bruk TV-guiden i Windows Media Center..

 • Det finnes begrensninger for et bestemt program. Hvis en kringkaster setter begrensninger som hindrer at et program blir spilt inn, kan ikke Media Center spille inn programmet.

 • Du har nådd grensen for hvor mange programmer i en serie som beholdes. Som standard beholder Media Center så mange programmer som mulig for en TV-serie som spilles inn. Hvis programmer fra en bestemt serie imidlertid ikke spilles inn, må du prøve å kontrollere innstillingene for serien.

  1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, klikker TV-opptak, klikker Vis planlagte, og deretter klikker du Serie.

  2. Klikk navnet på serien, og klikk deretter Series settings for å vise og justere innstillingene for en bestemt serie.

Hvis du fremdeles ikke er sikker på hvorfor et program ikke ble spilt inn, kan du kontrollere innspillingsloggen.

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, klikker TV-opptak, klikker Vis planlagte, og deretter klikker du Logg.

 2. Klikk Sorter etter dato, Sorter etter status eller Sorter etter tittel for å organisere listen.

  Statusen til hvert program vises ved siden av tittelen.

  Klikk tittelen på programmet for å vise flere detaljer for innspillingsstatusen.

Obs!  

 • En analog eller digital TV-mottaker er nødvendig for å spille av og spille inn direktesendte TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med en TV-mottaker, kan du kanskje legge til en TV-mottaker selv. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i en TV-mottaker, kan du se Få hjelp med TV-mottakeren eller kontakte datamaskinprodusenten.