Windows Touch og Internet Explorer: Bedre sammen

Når du bruker en datamaskin med flerberøringsmuligheter og Windows 7, vil du oppdage mange måter å bruke Windows Touch på med fingertuppene til å styre det. Internet Explorer 8 har noen unike berøringsmuligheter du kanskje ikke kjenner til, selv om du allerede har brukt en Tablet PC eller berøringsskjerm med Windows 7.

De berøringsrelaterte forbedringene i Internet Explorer kan deles inn i to kategorier: gjøre det enklere å treffe mål med fingertuppene, og få berøringen til å føles mer naturlig.

Det finnes for eksempel måter for raskt å zoome inn og ut på en webside med fingertuppene, slik at det blir enklere å tappe på en kobling, se nærmere på noe eller bare utnytte plassen på skjermen bedre.

Tappe for å forstørre

Siden en fingertupp er mindre nøyaktig enn en mus eller styreplate, hjelper Internet Explorer deg med å peke mer nøyaktig. Noe av det vanskeligste du kan gjøre med fingertuppene, er å tappe på en kobling på en overfylt webside med andre koblinger like i nærheten, spesielt hvis du bruker en bærbar datamaskin med en liten skjerm. Det er fort gjort å bomme litt og treffe feil kobling.

For å være sikker på at du treffer ønsket kobling hver gang, kan du begynne med å tappe to fingertupper hvor som helst på siden for å zoome inn til dette punktet umiddelbart. Deretter kan du tappe på koblingen du vil ha, med én fingertupp, noe som er enklere når koblingen er forstørret. Når den nye websiden åpnes, går den automatisk tilbake til vanlig størrelse.

Denne tappingen med to fingre for å zoome fulgt av tapping med én finger for å åpne en kobling er enkelt og tar bare et par sekunder.

Hvis du vil tilbakestille en webside til vanlig størrelse etter en tapping med to fingre, tapper du bare med to finger en gang til.

Bilde av en webside i vanlig størrelse
Hvis du tapper skjermen med to fingre der disse sirklene er, zoomer Internet Explorer inn til punktet mellom fingertuppene.
Bilde av et punkt på en webside forstørret av en tapping med to fingre
En tapping med to fingre zoomer inn til punktet du tapper, slik at det blir enklere å velge koblinger som ellers kunne vært for små å treffe med en fingertupp.

Velg hvor mye du vil zoome

Windows Touch forventes å bli populær på bærbare datamaskiner med flerberøringsmuligheter som har små skjermer. Når du bruker en liten skjerm, hjelper det å ha muligheten til å zoome inn på deler av en webside for å se nærmere på den, spesielt for å se et bilde bedre. Du kan tappe med to fingre for raskt å zoome inn på en hvilken som helst del av en webside, men av og til ønsker du sikkert å styre hvor mye du zoomer.

Du kan styre zoomingen ved å plassere to fingertupper på skjermen og flytte dem fra hverandre. Siden blir større og større jo lenger du flytter fingertuppene fra hverandre. Flytt dem nærmere for å gjøre det motsatte. Du kan krympe siden ved å knipe fingertuppene sammen.

Lukke faner

Det er også vanskelig å treffe den lille Lukk fane-knappen Bilde av Lukk fane-knappen for å lukke en webleserfane i Internet Explorer med fingertuppen. For å gjøre denne vanlige oppgaven enklere er størrelsen på målet økt på berøringsskjermer.

Dette er ikke en endring du kan se, siden Lukk fane-knappen er i samme størrelse enten du bruker Internet Explorer på en PC med eller uten en berøringsskjerm. Men på en berøringsskjerm er det aktive området rundt knappen større. Med det forstørrede området kan du lukke fanen selv om du bommer litt på knappen med fingertuppen.

Bilde av en fane i Internet Explorer
Internet Explorer øker størrelsen på målet rundt den lille Lukk fane-knappen som du må treffe med fingertuppen for å lukke en webleserfane.

Bevege seg fremover eller bakover

Navigering fremover eller bakover til websider du allerede har besøkt, er enkelt med berøring. Hvis du vil gå tilbake til den forrige websiden du besøkte, plasserer du bare en fingertupp på siden og beveger den mot høyre, akkurat som når du blar bakover i en bok. For å unngå å klikke en kobling i stedet for å gripe tak i siden ved et uhell, kan du prøve dette på en del av websiden som ikke har koblinger.

Når du beveger deg fremover eller bakover, viser Internet Explorer en liten forhåndsvisning av siden som du er i ferd med å åpne, et lite øyeblikk før siden vises i full størrelse.

Hvis du vil gå fremover en webside, beveger du siden mot venstre, akkurat som du prøver å dytte den ut av venstre side på skjermen. (Legg merke til at du bare kan gå en side fremover eller bakover hvis du allerede har besøkt neste webside eller forrige webside.)

Øke plassen mellom koblinger

Internet Explorer registrerer når du bruker fingertuppen i stedet for å peke med en styreplate eller mus. Hvis du tapper favorittlisten åpen med en fingertupp, økes plassen mellom koblingene i Internet Explorer, slik at det blir enklere å treffe den ønskede koblingen. Dette ser kanskje ikke ut som en viktig endring, men det hjelper virkelig hvis du bruker berøring mye, spesielt på en liten skjerm.

Bilde av favorittlisten med bred avstand
Bilde av favorittlisten med liten avstand
Når du bruker fingertuppen til å tappe favorittlisten åpen, utvides plassen mellom koblinger (øverst) i Internet Explorer, i forhold til når du bruker en mus eller styreplate (nederst).

Dette økte mellomrommet er kanskje ikke åpenbart første gang du bruker en berøringsskjerm, men hvis du vet hva du ser etter, legger du merke til små endringer som dette i Internet Explorer.

Du ser den samme økte avstanden når du drar adresselinjen nedover med en fingertupp, for å vise en liste over websider du nylig har besøkt. Internet Explorer registrerer nok en gang når du bruker berøring til å åpne denne listen, og deretter økes avstanden mellom koblingene, noe som gjør det enklere å tappe den ønskede koblingen.

Bilde av adresselinjen med bred avstand
Bilde av adresselinjen med liten avstand
Når du bruker fingertuppen til å skyve adresselinjen åpen, utvides plassen mellom koblinger (øverst) i Internet Explorer, i forhold til når du bruker en mus eller styreplate (nederst).

En naturlig følelse for vanlige bevegelser

Du kan også bruke standard Windows Touch-bevegelser til å styre Internet Explorer – de samme bevegelsene som du kan bruke i hele Windows. Du kan for eksempel plassere en fingertupp på en lang webside og vende siden opp eller ned for å bla raskt opp eller ned. Du kan også holde fingertuppen på skjermen og dytte siden sakte opp eller ned hvis du vil flytte siden sakte.

Du kan også plassere to fingertupper på en webside, holde dem der og deretter dra siden til høyre eller venstre hvis den er for bred til å få plass i webleservinduet.

Slike bevegelser er designet for å føles naturlige, som om du faktisk vender, dytter eller drar en side, i stedet for bare å flytte et digitalt bilde. Når du vender en lang side og den ruller ned til bunnen, legger du for eksempel kanskje merke til at den spretter litt når den kommer nederst, som betyr at du ikke kan bla mer.

Prøv det med fingertuppene

Enkelte av disse bevegelsene er ikke opplagte før du prøver dem selv i Internet Explorer. Prøv dem og oppdag hvor naturlig det føles å bruke fingertuppene til å gjøre det enklere å surfe på weben.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Windows Touch.