Redigere bilder i Windows Media Center: Vanlige spørsmål

Du kan bruke Windows Media Center til å se på bilder, redigere dem og også lage lysbildefremvisninger på TVen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Se bilder og videoer i Windows Media Center og Redigere bilder i Windows Media Center.

Her er svar på noen vanlige spørsmål om å jobbe med bilder i Media Center.

Vis alle

Hvordan kan jeg se bildene mine i Media Center?

Alle kompatible bildefiler i bildebiblioteket ditt i Windows blir vist i Media Center, inkludert bilder som er lagret i Mine bilder-mappen eller Felles bilder-mappen. Hvis du lagrer bilder andre steder, for eksempel på en ekstern harddisk, kan du også legge dem til i Media Center. Hvis du vil vite hvordan, se Legge til mediefiler i Windows Media Center.

Hvordan lager jeg en lysbildefremvisning med musikk?

En av de beste måtene å se på bilder er å lage en lysbildefremvisning. Denne funksjonen er flott for festlige sammenkomster, særlig hvis datamaskinen din er koblet til en TV. Du kan tilpasse en lysbildefremvisning ved å velge hvilke bilder som skal vises, hvor lenge de skal vises, og hvilken musikk du vil at Media Center skal spille i bakgrunnen. Hvis du vil vite hvordan, se Lag lysbildefremvisninger med musikk i Windows Media Center.

Hvorfor vises ikke et bilde i Media Center?

Her er en liste over årsaker til hvorfor et bilde ikke vises i Media Center, samt forslag til hvordan du kan fikse problemet.

  • Bildefiltypen støttes ikke i Media Center. Noen digitale kamerabilder lagres for eksempel i RAW-filformatet, og dette støttes ikke i Media Center. Hvis du har et fotoredigeringsprogram, kan du prøve å åpne bildet i det programmet og lagre det i en filtype som støttes (for eksempel JPEG). Hvis du vil se hvilke filtyper som støttes i Media Center, kan du se Filtyper som støttes av Windows Media Center.

  • Filen er skadet. Hvis dette er tilfelle, prøv å åpne bildet i et annet fotoredigeringsprogram og deretter lagre det i en annen filtype. Hvis du vil ha mer informasjon om skadede filer, kan du se Skadede filer: vanlige spørsmål.

  • Filen er skjult. Du kan vise en skjult fil ved å endre filens egenskaper i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, se Vise skjulte filer.

Hvorfor er kvaliteten på et bilde så lav?

Dette kan ha følgende årsaker:

  • Bildekvalitetsinnstillingen på digitalkameraet ditt er for lav. Se dokumentasjonen som fulgte med kameraet for å endre denne innstillingen slik at kameraet tar bilder med høyere kvalitet.

  • Bildet er blitt redigert for mange ganger i Media Center. Når du redigerer et bilde i Media Center, komprimeres filen. Gjentatte redigeringer av et bilde kan redusere bildekvaliteten. Hvis du har dette problemet, bør du overveie å lagre kopier av bildene før du redigerer dem slik at du har originale, ukomprimerte versjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, se Redigere bilder i Windows Media Center.

Hvorfor kan jeg ikke lagre et bilde etter at jeg har redigert det i Media Center?

Her er noen årsaker til hvorfor du ikke kan lagre endringer du har gjort i bilder etter at du har redigert dem, samt mulige måter å løse hvert problem på:

  • Filen er skadet. Hvis dette er tilfelle, prøv å åpne bildet i et annet fotoredigeringsprogram og deretter lagre det i en annen filtype. Hvis du vil ha mer informasjon om skadede filer, kan du se Skadede filer: vanlige spørsmål.

  • Det er ikke nok ledig plass på datamaskinen til å lagre det redigerte bildet. Du må kanskje frigjøre plass på harddisken din, og deretter prøve å redigere bildet på nytt i Media Center.

  • Filen er skrivebeskyttet. Du kan endre denne egenskapen for filen i Windows, og deretter prøve å redigere den på nytt i Media Center. Hvis du vil vite hvordan du endrer denne filegenskapen, se Unngå endringer i en fil ved å angi den som skrivebeskyttet.

Hvorfor åpner et annet program seg automatisk når jeg kobler til digitalkameraet mitt?

Dette skyldes antageligvis at Autokjør-innstillingene dine er konfigurert til å åpne et annet program når du kobler til digitalkameraet. Hvis du vil vite hvordan du bruker Media Center til å importere bilder fra et digitalkamera, se Legge til mediefiler i Windows Media Center.

Hvis du vil ha mer informasjon om Autokjør, se Autokjør: vanlige spørsmål.