Oppgradere fra Windows Vista til Windows 7


Vi anbefaler at du skriver ut denne veiledningen. Datamaskinen må starte på nytt under installasjonen av Windows 7, så hvis du ikke kan komme tilbake til denne websiden, er det greit å ha en papirkopi av trinnene.

Illustrasjon om oppgradering til Windows 7
Alternativet Oppgrader flytter filer, innstillinger og programmer fra Windows Vista til Windows 7.

Introduksjon

Avhengig av hvilken maskinvare du har og hvilken utgave av Windows Vista du kjører, kan du bruke alternativet Oppgrader ved installering av Windows 7 for å oppgradere fra Windows Vista til en tilsvarende eller bedre utgave av Windows 7.

Oppgradering er den letteste måten å skaffe Windows 7 på, fordi du får beholde filer, innstillinger og programmer fra Windows Vista.

Hvis den utgaven du har av Windows Vista ikke kan oppgraderes til den utgaven du vil ha av Windows 7, kan du fremdeles installere Windows 7 med alternativet for tilpasset installasjon. I motsetning til alternativet Oppgradering, bevarer imidlertid ikke Tilpasset installasjon filer, programmer og innstillinger. Hvis du vil ha en trinnvis innføring i hvordan du utfører en tilpasset installasjon, kan du lese Oppgradere fra Windows Vista til Windows 7 (tilpasset installasjon).

Kontrollere at programmer og enheter kommer til å fungere med Windows 7

Hvis datamaskinen kjører Windows Vista, oppfyller den systemkravene til Windows 7. Vi anbefaler allikevel at du laster ned og kjører det gratis verktøyet Windows 7 Upgrade Advisor fra websiden for Windows 7 Upgrade Advisor på webområdet til Microsoft. Det finner eventuelle problemer med datamaskinens maskinvare, enheter eller programmer som kan påvirke installasjonen av Windows 7, og gir råd om hva du kan gjøre.

Gå også til webområdet Windows 7 Kompatibilitetssenter for å undersøke hva som fungerer med Windows 7 og for å finne direkte koblinger til drivere, oppdateringer og nedlastinger.

Neste: Les om oppgraderingsalternativene for Windows 7.

Artikkel-ID: MSW700008