Tips for sikre webtransaksjoner i Internet Explorer 9

En sikker webtransaksjon er en kryptert informasjonsutveksling mellom et webområde og Windows Internet Explorer 9.

Se etter følgende hvis du vil forsikre deg om at en transaksjon over Internett er sikker:

 • Webadressen begynner med prefikset HTTPS. Bokstaven S er viktig fordi den viser at det brukes en krypteringsprotokoll kalt SSL (Secure Sockets Layer) for å koble til webserveren. Prefikset HTTP (uten S) viser at det ikke brukes kryptering, og at transaksjonen er mindre sikker.

  Hvis du får en melding i varslingslinjen om at noe av innholdet ikke er sikkert, betyr det at websiden viser innhold ved hjelp av både HTTPS- og HTTP-webservertilkoblinger. HTTP-transaksjoner (uten S) er ikke alltid sikre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se varslingen Bare sikkert innhold vises i Internet Explorer 9.

 • Det vises et hengelåsikon til høyre for adresselinjen. Klikk ikonet for å vise sertifikatet som brukes for å kryptere websiden. Sertifikatet identifiserer sertifiseringsinstansen som har utstedt det, varigheten og serveren du kommuniserer med. Hvis noe i opplysningene virker feil, kontakter du utstederen for å få bekreftet at sertifikatet er gyldig.

 • Hvis webområdet har et sertifikat, viser fargen i adresselinjen gyldighetsnivået for sertifikatet.

  I tabellen nedenfor finner du beskrivelser av hva fargene i adresselinjen betyr.

  Farge
  Hva det betyr

  Rød

  Sertifikatet er utdatert eller ugyldig eller har en feil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sertifikatfeil: vanlige spørsmål.

  Gul

  Ektheten til sertifikatet eller sertifiseringsinstansen som utstedte det, kan ikke bekreftes. Dette kan skyldes et problem med webområdet til sertifiseringsinstansen.

  Hvit

  Sertifikatet har normal validering. Dette betyr at kommunikasjonen med webområdet er kryptert.

  Grønn

  Sertifikatet bruker utvidet validering. Dette betyr at kommunikasjon mellom webleseren og webområdet krypteres, og at sertifiseringsinstansen har bekreftet at webområdet eies eller drives av et firma som er juridisk organisert i jurisdiksjonen som vises på sertifikatet og statuslinjen for sikkerhet.

Advarsel!

 • En kryptert tilkobling er ingen garanti for at webområdet er til å stole på. Personvernet ditt kan fremdeles settes i fare av måten webområdet bruker eller videresender informasjonen din på.