Det kan være komplisert å beskytte barna på nettet, men med Windows Live Tryggere for familien er det enklere. Tryggere for familien tilbyr et nettsted og et gratis program som du installerer på PCene barna bruker, slik at du kan gi dem frihet, men samtidig ha oversikt over hva de driver med på datamaskinen.

Dette er noen av måtene Tryggere for familien bidrar til å beskytte barna dine på:

 • Webfiltrering – Du kan velge hvilke nettstedskategorier barna kan vise, eller angi enkeltnettsteder de kan eller ikke kan gå til. Sikkert søk er aktivert på søkemotorer som Bing og Yahoo!.

 • Aktivitetsrapporter – Du får rapporter om hva barna gjør på datamaskinen, hvilke nettsteder de har vært på eller prøvd å gå til, hvor lang tid de har brukt på datamaskinen, samt hvilke spill og programmer de har brukt.

 • Tidsrestriksjoner – Du kan begrense hvor lenge barna kan bruke datamaskinen, og angi bestemte tidspunkter for bruk.

 • Spillbegrensninger – Du kan begrense hvilke spill barna kan spille.

 • Programbegrensninger – Du kan begrense hvilke program barna kan bruke.

Slik fungerer Tryggere for familien

De ulike komponentene i Tryggere for familien og Windows spiller på lag med hverandre:

 • Tryggere for familien-filteret. Et program du installerer og konfigurerer på alle datamaskinene barna bruker. Det overvåker barnet ved hjelp av et sett sikkerhetsinnstillinger du velger.

 • Tryggere for familien-nettstedet. Et sentralt nettsted der du angir og håndterer alle innstillingene for de ulike familiemedlemmene, og ser aktivitetsrapportene deres. Du trenger bare å opprette innstillingene på nettstedet én gang. De trer i kraft på alle datamaskiner der du har installert Tryggere for familien-filteret.

 • Windows Sperrefunksjoner. En funksjon i Windows som er aktivert når du bruker Tryggere for familien. Du kan bruke Windows Sperrefunksjoner til å konfigurere flere sikkerhetsinnstillinger for datamaskinene barna bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Windows Sperrefunksjoner og Tryggere for familien, kan du se videoen om hvordan du bruker Sperrefunksjoner.

Obs! 

 • Første gang du konfigurerer Tryggere for familien blir du bedt om å logge på med en Microsoft-konto som tilhører en foresatt. Dette blir den hovedforesatte i Tryggere for familien og er det eneste familiemedlemmet som kan fjerne familien fra Tryggere for familien. Pass på at du bruker Microsoft-kontoen til den foresatte du vil skal være hovedforesatt. Du kan ikke endre dette senere.

Konfigurere Tryggere for familien-filteret

Slik konfigurerer du Tryggere for familien-filteret:

Trinn 1: Se om Tryggere for familien-filteret allerede er installert på datamaskinen

Hvis du bruker Windows 7, er kanskje Tryggere for familien-filteret allerede installert på datamaskinen. Klikk Start Bilde av Start-knappen, og skriv inn Windows Live Tryggere for familien i søkeboksen for å konfigurere det. Klikk deretter Windows Live Tryggere for familien.
Bilde av Windows Live Tryggere for familien-programmet på Start-menyen
Hvis Tryggere for familien-filteret allerede er installert på datamaskinen, finner du det på Start-menyen

– eller –

Gå til nedlastingssiden for Tryggere for familien, og klikk deretter Last ned. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere Tryggere for familien.

Trinn 2: Logg på Tryggere for familien-filteret med Microsoft-kontoen

Skriv inn e-postadresse og passord for Microsoft-kontoen for den foresatte du vil skal være hovedforesatt, og klikk deretter Logg på.

Du trenger en Microsoft-konto for å kunne konfigurere Tryggere for familien-filteret og bruke Tryggere for familien-nettstedet. Hvis du ikke har en Microsoft-konto, kan du opprette en når du konfigurerer Tryggere for familien-filteret. (En Microsoft-konto er en e-postadresse og et passord du bruker til logge på Microsoft-tjenester, for eksempel Outlook.com og Xbox LIVE).

Trinn 3: Velg hvilke familiemedlemmer du vil overvåke

Merk av ved Windows-kontoen til de du vil overvåke på den aktuelle datamaskinen, og klikk deretter Neste eller Lagre.

Hvis du vil overvåke noen som ikke har en Windows-konto, klikker du Opprett en ny Windows-konto, oppgir navnet på personen og klikker deretter Opprett konto.

Hvert familiemedlem bør ha sin egen Windows-konto og sine egne sikkerhetsinnstillinger. Hvis alle i familien bruker samme Windows-konto, kommer alle til å bruke samme Tryggere for familien-innstillinger. Du vil da ikke få rapporter om hvilke nettsteder hvert av barna har besøkt.

Bilde av skjermen der du kan velge hvilke Windows-kontoer du vil overvåke
Du kan velge hvilke Windows-kontoer du vil overvåke

Trinn 4: Koble sammen et eksisterende Tryggere for familien-medlem og Windows-kontoen deres

Hvis du ikke har brukt Tryggere for familien før, kan du hoppe over dette trinnet. Hvis du allerede bruker Tryggere for familien, vises en skjerm der du kobler sammen hver Windows-konto med et av navnene på listen over Tryggere for familien-medlemmer. Hvis en av Windows-kontoene ikke har et tilsvarende Tryggere for familien-navn, klikker du alternativet for å legge det til.

Listen over Tryggere for familien-medlemmer består av familiemedlemmene som allerede bruker Tryggere for familien. Når du kobler dem til Windows-kontoen deres, bekrefter du for Tryggere for familien at hver av dem er knyttet til de riktige innstillingene. Hvis sønnen din for eksempel heter Bjørn, heter kanskje Windows-kontoen hans Bjørn, men han vises i listen over Tryggere for familien-medlemmer som Bjørn Pettersen. Ved å koble sammen kontoene forteller du Tryggere for familien at dette er én og samme person.

Hvis det finnes en Windows-konto på datamaskinen for noen som ikke har brukt Tryggere for familien før, vises denne nederst på listen. Når du klikker Legg til (navnet på personen), opprettes det et nytt Tryggere for familien-medlemskap for denne personen med det tilhørende Windows-kontonavnet.

Bilde av skjermen der du kan velge hvilke Windows-kontoer du vil overvåke
Du kan koble sammen eksisterende Tryggere for familien-innstillinger til Windows-kontoene

Trinn 5: Legg inn passord

Det er viktig at alle Windows-kontoene har passord. Hvis du har en konto uten passord, kan barna logge på denne kontoen og dermed omgå Tryggere for familien-innstillingene sine.

Hvis Windows-kontoene du konfigurerer for overvåking, ikke har passord, klikker du Legg til passord.

Hvis du har gjestekontoer på datamaskinen, bør du deaktivere dem slik at barna ikke kan bruke dem til å omgå sikkerhetsinnstillingene.

Trinn 6: Bekreft konfigureringen

Klikk Neste så får du se Windows-kontoene som Tryggere for familien nå overvåker på datamaskinen.

Bilde av skjermbildet for Tryggere for familien-filteret som viser hvilke kontoer som overvåkes
Se Windows-kontoene som overvåkes, og hvilke innstillinger som gjelder
Vis alle

Tilpasse familieinnstillingene

Du legger godt til rette for å beskytte barna ved å konfigurere Tryggere for familien-filteret. Du får bedre kontroll over nettfiltreringen og andre innstillinger ved å gå til Tryggere for familien-nettstedet og tilpasse de ulike innstillingene. Første gang du konfigurerer Tryggere for familien-filteret, overvåkes barna automatisk med et grunnleggende nettfilter. Dette betyr at Tryggere for familien bare blokkerer innhold som er upassende for barn samt anonymiseringsnettsteder (nettsteder som lar barna besøke andre steder anonymt slik at Tryggere for familien ikke ser hva de gjør).

Du kan gå til Tryggere for familien-nettstedet og endre barnas innstillinger for å gjøre det vanskeligere for dem å finne frem til innhold du ikke vil at de skal se. Et godt utgangspunkt er nettfiltreringsnivået. Mindre barn bør ha nettfiltreringsnivået satt til Strengt, slik at de bare får se barnevennlige steder.

Slik tilpasser du barnets innstillinger

 1. Logg på Tryggere for familien-nettstedet med e-postadressen og passordet for Microsoft-kontoen til en foresatt på en hvilken som helst datamaskin.

 2. Klikk Rediger innstillinger under navnet på barnet du vil justere innstillingene for.

 3. På innstillingssiden for barnet ser du en oversikt over gjeldende innstillinger. Her kan du velge hva du vil endre.

  Bilde av familieoppsummeringssiden der du kan håndtere innstillinger, rapporter og forespørsler
  På oppsummeringssiden for familien kan du se alle familiemedlemmene, redigere innstillinger, se aktivitetsrapporter og sjekke om du har noen forespørsler å svare på

Konfigurere nettfiltrering

Travle foreldre har ikke alltid tid til å surfe på Internett for å sjekke alle nettstedene barna kanskje kan komme borti. Tryggere for familien-teamet forenkler prosessen gjennom å evaluere tusenvis av nettsteder og sortere dem i kategorier. Nettfiltreringsnivået du velger for barna, avgjør hvilke kategorier de kan besøke.

Hvis du vil velge dine egne kategorier i stedet for å bruke de forhåndsinnstilte kategoriene, klikker du Egendefinert. Du får se en liste med alle kategoriene, slik at du kan velge det som passer til barna dine. Under Webfiltrering kan du også lage en liste med blokkerte nettsteder eller tillatte nettsteder. Denne listen overstyrer kategoriene og filtreringsnivåene.

Slik konfigurerer du nettfiltrering

 1. Klikk Webfiltrering, velg Slå på webfiltrering og velg deretter et filtreringsnivå:

  • Velg Streng hvis du vil blokkere alle nettsteder som ikke er barnevennlige, eller som ikke befinner seg på tillatelseslisten (listen med nettsteder du har tillatt).

  • Velg Egendefinert hvis du vil tillate og blokkere nettsteder manuelt. Du tillater en nettstedskategori ved å merke av for den. Du blokkerer en nettstedskategori ved å fjerne markeringen.

 2. Klikk Lagre.

  Bildet av nettfiltreringssiden der du kan aktivere og tilpasse nettfiltrering for barnet
  Aktiver og tilpass nettfiltrering for barnet. Husk å lagre endringene

Tillate og blokkere nettsteder

Hvis du vil at barnet skal bruke det strenge filtreringsnivået, slik at de bare kan besøke barnevennlige nettsteder, men du likevel ønsker at de skal kunne besøke et bestemt blokkert nettsted, kan du legge dette nettstedet til på tillatelseslisten. Hvis du vil blokkere et nettsted som tillates av nettfiltreringsnivået, kan du legge det til på blokkeringslisten.

Slik tillater og blokkerer du nettsteder

 1. Under Tillat eller blokker et webområde skriver du eller limer inn adressen til nettstedet du vil tillate eller blokkere.

 2. Velg et alternativ fra listen og klikk deretter Legg til.

 3. Klikk Lagre.

  Bilde av nettfiltreringssiden der du kan tillate eller blokkere nettsteder
  Tillat eller blokker bestemte nettsteder for bare ett barn, alle barna eller hele familien

Hva kan barna se?

"Nettstedet jeg vil besøke, er blokkert!"

Etter at du har konfigurert Tryggere for familien, kommer barna til å se følgende side når de logger seg på Windows-kontoen og prøver å besøke et blokkert nettsted:

Bilde av skjermbildet barna ser når et nettsted er blokkert
I stedet for et nettsted med upassende innhold, vil barnet se denne siden

Hvis du ikke er tilgjengelig når barnet er blokkert fra å se et nettsted, kan de sende deg en e-post og be om å få lov til å besøke det blokkerte nettstedet. Du kan åpne Tryggere for familien-nettstedet direkte fra e-posten for å godkjenne eller avvise forespørselen omgående. Når det er gjort, kan du gi barnet beskjed om at nettstedet nå er tillatt.

Slik viser og svarer du på forespørsler

 1. Logg på Tryggere for familien-nettstedet med e-postadressen og passordet for Microsoft-kontoen på en hvilken som helst datamaskin.

 2. På siden Oversikt over familie klikker du (antall) forespørsler under Forespørsler.

 3. Du viser kommentarer fra barna ved å klikke pilen ved siden av nettadressen.

 4. Klikk pilen ved siden av Velg et svar, og klikk deretter Godkjenn bare for denne kontoen, Godkjenn for alle kontoer eller Avslå.

 5. Klikk Lagre når du er ferdig med å svare på forespørsler.

  Bilde av siden for nettstedsforespørsler der du kan gå gjennom forespørsler fra barna
  Du kan gå gjennom barnas forespørsler og godkjenne eller avslå dem

"Hvilke nettsteder kan jeg besøke?"

Barneområdet på Tryggere for familien-nettstedet er et strålende utgangspunkt for barn som er helt nye på Internett. Dette nettstedet har koblinger til de mest populære av de over 8000 nettstedene Microsoft har kategorisert som barnevennlige. Det finnes også en Søk i disse områdene-boks, der barna kan søke bare på de nettstedene som er barnevennlige, ikke hele Internett. Du kan sette startsiden for nettleseren til barneområdet til Tryggere for familien, slik at det blir enklere for barna å finne barnevennlige nettsteder.

Slik endrer du startsiden for barnet til barnenettstedet i Internet Explorer:

 1. Logg på Windows-kontoen til barna på hver av datamaskinene de bruker.

 2. Åpne Windows Internet Explorer, og gå deretter til barneområdet på Tryggere for familien-nettstedet.

 3. Klikk Verktøy i Internet Explorer, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 4. I fanen Generelt under Startside klikker du Bruk gjeldende og deretter OK.

  Et bilde av barneområdet på Tryggere for familien-nettstedet med koblinger til barnevennlige nettsteder
  Barneområdet på Tryggere for familien-nettstedet er et strålende utgangspunkt for barn som skal begynne å surfe på nett

Se hva barna har drevet med på datamaskinen

Du overvåker hva barna driver med på datamaskinene sine ved å aktivere aktivitetsrapportering. Tryggere for familien-filteret kommer da til å loggføre hva barna gjør, og lagre informasjonen på Tryggere for familien-nettstedet slik at du kan se den.

Slik aktiverer du aktivitetsrapportering

 1. Logg på Tryggere for familien-nettstedet med e-postadressen og passordet for Microsoft-kontoen på en hvilken som helst datamaskin.

 2. Oversikt over familie klikker du Vis aktivitetsrapport ved siden av navnet på barnet du vil aktivere aktivitetsrapportering for.

 3. Velg Aktiver aktivitetsovervåking.

 4. Klikk Lagre.

Etter at du har brukt Tryggere for familien med aktivitetsrapportering en stund, kan du bruke Tryggere for familien-nettstedet til å se rapporter om hva barna har gjort på Internett. Du finner informasjon om hvilke nettsteder de har besøkt, hvor lenge de har brukt datamaskinen, hvilke spill de har spilt osv.

Slik viser du aktivitetsrapportene

 1. Logg på Tryggere for familien-nettstedet med e-postadressen og passordet for Microsoft-kontoen på en hvilken som helst datamaskin.

 2. Gjør ett av følgende for å se barnets nettaktiviteter:

  • Klikk Webaktivitet hvis du vil se en liste over nettsteder barnet har besøkt eller forsøkt å besøke siden aktivitetsrapportering ble aktivert.

  • Du filtrerer listen ved å velge datamaskin, Windows-konto og tidsperiode. Deretter klikker du Vis aktivitet. Du kan sortere listen med rapporterte nettsteder etter en bestemt kolonne. Dette gjør du ved å klikke kolonneoverskriften til ønsket kolonne. Klikk Vis bare blokkert aktivitet hvis du bare vil se nettstedene som er blitt blokkert.

   Hvis du ikke ser noen aktiviteter, kan du prøve å utvide tidsperioden og deretter klikke Vis aktivitet.

  Bilde av en aktivitetsrapport
  Se hvilke nettsteder barna besøkte eller forsøkte å besøke
 3. Klikk Annen Internett-aktivitet hvis du vil se en liste med nettsteder som ble åpnet med annet program enn nettleseren, f.eks. autooppdateringsprogrammer.

 4. Gjør ett av følgende for å se rapporter om barnets datamaskinaktiviteter:

  • Hvis du vil se en liste med tidspunkter barnet brukte datamaskinen på, klikker du Datamaskinaktivitet og utvider deretter delen Økter.

  • Hvis du vil se hvilke programmer barnet har brukt, klikker du Datamaskinaktivitet og utvider deretter delen Programmer.

  • Hvis du ikke ser noen aktiviteter, kan du prøve å utvide tidsperioden og deretter klikke Vis aktivitet.

  • Hvis du vil se hvilke filer barnet har lastet ned, klikker du Datamaskinaktivitet og utvider deretter delen Filnedlastinger.

  • Hvis du vil se hvilke spill barnet har spilt, klikker du Datamaskinaktivitet og utvider deretter delen Spill.

  Bilde av fanen Datamaskinaktivitet der du kan se hva barna har drevet med på datamaskinen
  Se hvilke programmer barna har brukt og hvor lenge de brukte datamaskinen

Flere tips om sikkerhet på Internett

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan beskytte deg selv og familien på Internett, kan du se Informasjon om sikkerhet på Internett for foreldre og barn. Følg de forskjellige koblingene på siden, og del tips om sikkerhet og gode vaner på Internett med barna.