Bruke Spill til-funksjonen for å direkteavspille medier

Du kan bruke Spill til-funksjonen til å direkteavspille video, musikk eller bildefiler som er lagret på datamaskinen til en separat avspillingsenhet på hjemmenettverket. Den enheten kan være en annen datamaskin, TV eller stereo som er koblet til nettverket. Du kan bruke Spill til-funksjonen i Windows Media Player eller hvor som helst du lagrer mediefiler på datamaskinen din.

Bilde av Spill til-dialogboksen
Spill til-dialogboksen

Det er enkelt å bruke Spill til-funksjonen fordi du behandler direkteavspillingen i én enkel dialogboks, men du må allerede ha konfigurert et nettverk, riktig maskinvare og direkteavspilling av medier må være aktivert før du kan spille av medier på andre enheter.

Slik konfigurerer du nettverk og medieenheter:

Før du kan bruke Spill til-funksjonen, trenger du følgende maskinvare og programvare:

 • Et kablet eller trådløst privat nettverk.

 • Enten en annen datamaskin på nettverket som kjører Windows 7 eller en enhet som kalles en digital mediemottaker (kalles noen ganger en nettinstallert digital mediespiller). Digitale mediemottakere er maskinvareenheter som er koblet til ditt kabelbaserte eller trådløse nettverk som du kan styre ved hjelp av datamaskinen din.

  Obs!  

  • Du må tillate fjernstyring på en annen datamaskin før du kan direkteavspille medier på den. Hvis du vil ha mer informasjon om fjernstyring og andre innstillinger for direkteavspilling, se Endre innstillinger for direkteavspilling av medier i Windows Media Player.

  • Når du direkteavspiller musikk til en digital mediemottaker, kan det hende du ikke kan bytte spor ved å bruke kontrollene på selve enheten eller fjernkontrollen som fulgte med enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer enheter på nettverket, se Legge til en enhet eller datamaskin på et nettverk.

Aktivere direkteavspilling

Datamaskinen din må oppdage passende avspillingsenheter på nettverket før du kan bruke Spill til-funksjonen til å direkteavspille medier. Det betyr at du må aktivere direkteavspilling av medier hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du vil aktivere direkteavspilling av medier på hjemmenettverket i Windows Media Player, følger du disse trinnene:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du knappen Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Strøm, og klikk deretter Slå på direkteavspilling av hjemmemedier.

  Slå på direkteavspilling av hjemmemedier vil ikke være tilgjengelig på Strøm-menyen hvis direkteavspilling allerede er aktivert.

 3. I Alternativer for direkteavspilling av medier klikker du Aktiver direkteavspilling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 4. Klikk OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker direkteavspilling av medier, se Direkteavspille medier på enheter og datamaskiner ved hjelp av Windows Media Player.

Bruke Spill til-funksjonen i Windows Media Player

Windows Media Player gjør det enkelt å administrere medier, finne elementer du vil spille av og åpne Spill til-funksjonen. Følg disse trinnene for å velge elementer som du vil spille av:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Hvis listeruten er lukket, eller hvis kategoriene Brenn eller Synkroniser vises, klikker du kategorien Spill av.

 3. Finn elementene du vil spille av i Player-biblioteket, og dra deretter elementene fra detaljruten til listeruten.

 4. Klikk Spill tilBilde av Spill til-knappen øverst i listeruten, og klikk enheten på nettverket som skal motta mediene.
 5. I dialogboksen Spill til bruker du avspillingskontrollene til å spille av, stanse midlertidig eller stoppe direkteavspilling av medier, og til å gå videre til neste eller forrige element i listen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om avspillingskategorien, listeruten og avspillingskontrollene, se Komme i gang med Windows Media Player.

Bruk Spill til-funksjonen hvor som helst i Windows

Utenfor Windows Media Player kan du direkteavspille medier med Spill til-funksjonen ved å høyreklikke filer. Hvis du vil velge mediefiler og direkteavspille dem til en annen enhet, følg disse trinnene:

 1. Klikk filene du vil direkteavspille til en annen avspillingsenhet.

 2. Høyreklikk de valgte filene, pek på Spill til, og klikk deretter enheten på nettverket som skal motta mediene.

 3. I dialogboksen Spill til bruker du avspillingskontrollene til å spille av, stanse midlertidig eller stoppe direkteavspilling av medier, og til å gå videre til neste eller forrige element i listen.

Administrere elementer i Spill til-dialogboksen

Du kan legge til eller fjerne elementer i listen i Spill til-dialogboksen og endre rekkefølgen for avspilling av elementene.

 • Hvis du vil legge til et element, drar du det inn i Spill til-dialogboksen.

 • Hvis du vil fjerne et element, høyreklikker du elementet, og deretter klikker du Fjern fra liste.

 • Hvis du vil flytte et element på listen, drar du elementet opp eller ned på listen.

 • Hvis du vil fjerne alle elementene i listen, klikker du Tøm liste.