Hva inngår i Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Windows 7 Service Pack 1 (SP1) er en viktig oppdatering som inkluderer de sikkerhets-, ytelses- og stabilitetsoppdateringene som allerede er utgitt for Windows 7. SP1 inkluderer også nye forbedringer av funksjoner og tjenester i Windows 7, som forbedret pålitelighet ved tilkobling til HDMI-lydenheter, utskrift med XPS-visningsprogrammet og gjenoppretting av tidligere brukte mapper i Windows Utforsker etter omstart.

Hvis du installerer SP1, er det med på å holde Windows 7 oppdatert. Se Finn ut hvordan du installerer Windows 7 Service Pack 1 (SP1) for informasjon om hvordan du får SP1.

Merk

  • Hvis du vil ha generell informasjon om oppdateringspakker, går du til Service Pack Center-nettsiden på Windows-nettstedet.

  • Hvis du vil ha teknisk informasjon om SP1, som for eksempel versjonsmerknader og distribusjonshåndboken for SP1, går du til Windows 7Service Pack 1 resources-nettsiden på Microsoft TechNet-nettstedet.