Hold orden på nettsteder som du besøker ofte, ved å lagre dem som favoritter i Internet Explorer. Favoritter deles mellom Internet Explorer og Internet Explorer for skrivebordet, og dermed kan du vise, legge til og ordne favorittene fra både adressefeltet og den tradisjonelle listen over favoritter i Internet Explorer for skrivebordet.

Legge til favoritter

Hvis du befinner deg på et nettsted du vil gjøre til et favorittnettsted, sveiper du fra den nedre kanten (eller høyreklikker) for å vise appkommandoene, trykker eller klikker Favoritter-knappen Favoritter-knapp, trykker eller klikker Legg til i favoritter Legge til i favoritter, og trykker eller klikker deretter Legg til. Du kan også lagre en favoritt ved å trykke CTRL+D.

Eller trykk eller klikk Favoritter-knappen ved siden av adressefeltet i skrivebordsnettleseren, og trykk eller klikk deretter Legg til i favoritter.

Vise favorittene dine

Hvis du vil vise favorittene dine, sveiper du oppover for å vise appkommandoene, og deretter trykker eller klikker du Favoritter-knappenFavoritter-knapp. Hvis du har ordnet favorittene dine i mapper, trykker eller klikker du rullegardinlisten Favoritter og velger en mappe du vil vise. Trykk eller klikk en favoritt for å gå til det nettstedet.

På skrivebordet trykker eller klikker du Favoritter-knappen ved siden av adressefeltet for å vise favoritter. Trykk eller klikk en favoritt i listen for å gå til det nettstedet.

Vis alle

Ordne favorittene dine med mapper

Gjør det enklere å holde orden på favorittene dine ved å ordne dem i mapper. Du kan for eksempel gruppere nyhetsområder i en mappe som du kaller Siste nytt, eller shoppingområder i mappen Mine butikker.

 1. Trykk eller klikk Internet Explorer på startskjermen for å åpne Internet Explorer.

 2. Sveip oppover fra den nedre kanten for å vise appkommandoene, og trykk eller klikk deretter Favoritter-knappen Favoritter-knapp.
 3. Trykk eller klikk Legge til i favoritter, og trykk eller klikk deretter Ny mappe.
 4. Gi mappen et navn, og trykk eller klikk deretter Opprett.

Neste gang du legger til en favoritt, velger du denne mappen (eller en annen mappe) fra rullegardinlisten før du trykker eller klikker Legg til.

Slik oppretter du nye mapper på skrivebordet

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Favoritter-knappen ved siden av adressefeltet.

 3. Trykk eller klikk Ordne favoritter i rullegardinmenyen.

 4. Trykk eller klikk Ny mappe, og deretter angi et navn for den nye mappen.

 5. Dra favoritter som du har lagret, til den nye mappen.

  Du kan også velge gi nytt navn til, ordne på nytt og slette favoritter eller mapper fra dialogboksen Ordne favoritter.

Sortere favoritter alfabetisk

Åpne skrivebordet, trykk eller klikk Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen, trykk eller klikk Favoritter-knappen, trykk og hold nede (eller høyreklikk) en hvilken som helst favoritt eller mappe, og trykk eller klikk deretter Sorter etter navn.

Eksportere favoritter

Hvis du bruker Internet Explorer på mer enn én PC, kan du eksportere favorittene dine fra én PC og deretter importere dem til en annen PC.

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Favoritter-knappen

 3. Trykk eller klikk Importer og eksporter på rullegardinmenyen.

 4. Velg Eksporter til en fil i dialogboksen Innstillinger for import/eksport, og trykk eller klikk deretter Neste.

 5. Velg Favoritter (og eventuelle andre innstillinger) du vil eksportere, og trykk eller klikk deretter Neste.

 6. Velg mappene for favoritter som du vil eksportere, og trykk eller klikk deretter Neste. Internet Explorer eksporterer alle undermapper automatisk.

 7. Som standard oppretter Internet Explorer en fil som heter bookmark.htm i Dokumenter-mappen. Hvis du vil lagre de eksporterte favorittene på en annen plassering enn Dokumenter (for eksempel en plate eller flash-enhet), trykker eller klikker du Bla gjennom, og deretter velger du en annen stasjon. Trykk eller klikk Lagre.

 8. Trykk eller klikk Fullfør.

Importere favoritter

Importer favoritter fra én PC til en annen.

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Favoritter-knappen

 3. Trykk eller klikk Importer og eksporter på rullegardinmenyen.

 4. Velg Importer fra en fil i dialogboksen Innstillinger for import/eksport, og trykk eller klikk deretter Neste.

 5. Velg Favoritter (og eventuelle andre innstillinger) du vil importere, og trykk eller klikk deretter Neste.

 6. Som standard importerer Internet Explorer fra en fil som heter bookmark.htm i Dokumenter-mappen. Hvis du vil importere standardfilen, trykker eller klikker du Neste eller ber Internet Explorer om å importere favorittene fra en annen plassering. Trykk eller klikk Bla gjennom, og velg deretter en fil, eller skriv inn en plassering og et filnavn for import. Trykk eller klikk Neste.

 7. Velg mappen du vil lagre de importerte favorittene i, og trykk eller klikk deretter Importer.

 8. Trykk eller klikk Fullfør.Trenger du mer hjelp?