Fra tid til annen vil du motta en feilmelding som forteller at det er et problem med sikkerhetssertifikatet til et nettsted. Sertifikatet til et nettsted gjør at Internet Explorer kan opprette en sikker forbindelse til nettstedet. Sertifikatfeil oppstår når det foreligger et problem med et sertifikat eller nettserverens bruk av sertifikatet. Internet Explorer kan bidra til å sikre informasjonen din ved å advare deg om sertifikatfeil.

Hva betyr sertifikatfeil?

Feilmelding Hva det betyr
Feilmelding

Sikkerhetssertifikatet for dette nettstedet er tilbakekalt

Hva det betyr

Du bør ikke stole på dette nettstedet. Dette tyder ofte på at nettstedet har anskaffet eller bruker sikkerhetssertifikatet på uredelig vis.

Feilmelding

Sikkerhetssertifikatet som ble presentert fra dette nettstedet, ble utstedt for adressen til et annet nettsted

Hva det betyr

Et nettsted bruker et sertifikat som ble utstedt til en annen nettadresse. Dette kan forekomme hvis et selskap eier mange nettsteder og bruker samme sertifikat for flere av nettstedene.

Feilmelding

Sikkerhetssertifikatet som ble presentert fra dette nettstedet, er utløpt

Hva det betyr

Dagens dato er enten før eller etter den perioden som sertifikatet er gyldig for. Nettsteder må fornye sertifikatene sine hos en sertifiseringsinstans for å holde dem gyldige. Utdaterte sertifikater kan representere en sikkerhetsrisiko.

Feilmelding

Sikkerhetssertifikatet som ble presentert fra dette nettstedet, ble ikke utstedt av en klarert sertifiseringsinstans

Hva det betyr

Sertifikatet er utstedt av en sertifiseringsinstans som Internet Explorer ikke gjenkjenner. Phishing-nettsteder bruke ofte falske sertifikater, og det fører til denne feilen.

Feilmelding

Internet Explorer har oppdaget et problem med sikkerhetssertifikatet for dette nettstedet

Hva det betyr

Internet Explorer oppdaget et problem med et sertifikat som ikke stemmer med noen av de andre feilene. Årsaken kan være at sertifikatet er blitt skadet, endret på ulovlig måte, er skrevet i et ukjent format eller er uleselig. Hvis et sertifikat har denne feilen, bør du ikke stole på nettstedets identitet.

Er det noen gang trygt å ignorere en sertifikatfeil?

Nettstedets sertifikat gir informasjon om nettserveren. Hvis det oppstår en sertifikatfeil, kan det tyde på at tilkoblingen er kompromittert, eller at nettserveren oppgir falsk identitet. Hvis du er helt sikker på nettstedets identitet og vet at tilkoblingen ikke har blitt kompromittert, og hvis du samtidig er klar over risikoene, kan du velge å gå til nettstedet. Det anbefales imidlertid at du ikke ignorerer et sertifikatvarsel.

Kan jeg gå til et nettsted selv om jeg mottar sertifikatfeil?

Ja. Selv om dette ikke er anbefalt, kan du klikke Fortsett til dette nettstedet (anbefales ikke) på advarselssiden med sertifikatfeilen, for å gå til nettstedet. Hvis du overser advarselssiden og fortsetter til et nettsted med et sertifikat som inneholder en feil, vil Internet Explorer huske dette sertifikatet mens du har nettleseren åpen. Du kan gå tilbake til nettstedet uten å motta flere advarsler for det sertifikatet før Internet Explorer startes på nytt.

Kan jeg deaktivere sertifikatfeil?

Nei, du kan ikke deaktivere sertifikatkontroll i Internet Explorer. Hvis du mottar sertifikatfeil, betyr det at nettstedet du besøker har sertifikatproblemer, og det indikerer ikke at det er et problem med Internet Explorer.

Trenger du mer hjelp?