Internet Explorer tilbyr mange alternativer som hjelper deg å søke på nettet på en enklere måte.

Vis alle

Zoome inn på en nettside

Zoom inn på nettsider for å lette lesingen. Zoom forstørrer eller forminsker alt på siden, herunder både tekst og bilder.

Zoome inn eller ut på en nettside

 1. Trykk eller klikk Internet Explorer på startskjermen for å åpne Internet Explorer.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk Alternativer.

 4. Flytt Zoom-glidebryteren under Utseende for å øke eller redusere zoom.

Zoome inn eller ut på en nettside på skrivebordet

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy-knappen, og trykk eller klikk deretter Zoom.
 3. Velg et forhåndsdefinert zoomnivå, eller velg et tilpasset nivå ved å trykke eller klikke Tilpass og angi en zoomverdi.

Gjøre tekst større eller mindre

Du kan øke eller redusere skriftstørrelsen på en side slik at den blir mer leselig i Internet Explorer på skrivebordet (hvis nettstedet tillater det).

Slik endrer du tekststørrelsen

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk Alt-tasten for å vise menylinjen.

 3. Trykk eller klikk Vis, og trykk eller klikk deretter Tekststørrelse.

 4. Velg å gjøre teksten større elle mindre enn størrelsen på skjermen.

Bruke et tastatur for å surfe på nettet

Trykk Tab-tasten for å gå forover og Skift+Tab for å gå bakover gjennom skjermbildeelementer som følgende:

 • Koblinger som er tekst eller bilder

 • Tekstfelter i skjema på nettsteder

 • Aktiveringspunkter på bildekart

 • Adresselinjen

 • Fanelinjen

 • HTML-bilder

Du kan også trykke F7 for å bruke synlig markør til å velge tekst og navigere på en nettside ved å bruke standard navigasjonstaster på tastaturet – Home, End, Page up, Page down samt piltastene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tastaturet, kan du se Hurtigtaster for Internet Explorer.

Endre skrift, formatering og farger på sider på skrivebordet.

Du kan velge skrifttype og -størrelse samt for- og bakgrunnsfarger som brukes for å vise sider. Du kan også velge fargen for koblinger som brukes på sider.

Slik velger du skrift for nettsteder

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy-knappen, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Trykk eller klikk kategorien Generelt, og trykk eller klikk deretter Skrifttype under Utseende.

 4. Velg de skrifttypene du ønsker å bruke, trykk eller klikk OK, og trykk eller klikk deretter OK én gang til.

Slik velger du farger for nettsteder

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy-knappen, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Trykk eller klikk kategorien Generelt, og trykk eller klikk deretter Farger under Utseende.

 4. Fjern merket for Bruk Windows-farger.

 5. Trykk eller klikk fargeboksen for hver farge du vil endre, velg en ny farge, og trykk eller klikk OK.

 6. Trykk eller klikk OK, og trykk eller klikk deretter OK på nytt.

Slik overstyrer du nettstedenes skrift- og fargeinnstillinger

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy-knappen, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Trykk eller klikk kategorien Generelt, og trykk eller klikk deretter Tilgjengelighet under Utseende.

 4. Merk av for Ignorer farger angitt på nettsider, Ignorer skriftstiler som er angitt på nettsider og Ignorer skriftstørrelser som er angitt på nettsider.

 5. Trykk eller klikk OK, og trykk eller klikk deretter OK på nytt.

Tilpasse Internet Explorer slik at det fungerer med en skjermleser eller programvare for stemmegjenkjenning

Enkelte funksjoner i Internet Explorer kan føre til at skjermlesere gir forvirrende eller feil informasjon.

Slik får du Internet Explorer til å fungere bedre sammen med skjermlesere

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy-knappen, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Trykk eller klikk kategorien Avansert.

 4. Gjør én eller flere av følgende endringer:

  • Bruk markøren for å avgjøre hva som skal leses og forstørres. Under Tilgjengelighet merker du av for alternativet Flytt innsettingspunktet ved endring av fokus/merking.

  • Vise tekst i stedet for bilder. Under Tilgjengelighet merker du av for alternativet Vis alltid alternativ tekst for bilder. Under Multimedia fjerner du avmerkingen for alternativet Vis bilder.

  • Forhindre at sideendringer forårsaker problemer med skjermleser eller programvare for stemmegjenkjenning. Fjern merket for alternativet Bruk jevn rulling under Visning. Under Multimedia fjerner du avmerkingen for alternativet Vis bilder.

  • Bidra til å forhindre at lyder fra nettsider forstyrrer skjermleseren. Under Multimedia fjerner du merket for Spill av lyder på nettsteder.

 5. Trykk eller klikk OK.Trenger du mer hjelp?