Internet Explorer kontra andre nettlesere

Se hvordan Internet Explorer 10 gjør det sammenlignet med andre ledende nettlesere

Raskere enn Chrome, Firefox og Opera

WebKit SunSpider tester nettleseres ytelse ved JavaScript-utførelse. I november 2013 ble det kjørt en SunSpider-test på ledende nettlesere. SunSpider-ytelsestesten viser at Internet Explorer er raskere enn de andre nettleserne som ble testet (Chrome 28, Firefox 22 og Opera 15).

Se resultatene

Mer brukervennlig enn Safari

En uavhengig undersøkelse av 40 personer i Seattle-området utført av Mozaic Group sammenlignet bruken av Internet Explorer på et Windows 8-nettbrett med Safari på en iPad. Deltakerne ble spurt om bestemte deler av nettsurfingsopplevelsen, inkludert funksjonaliteten til nettleserne. 95 % av deltakerne foretrakk den oversiktlige utformingen i Internet Explorer fremfor Safari.

Last ned et gratis eksemplar av den fullstendige rapporten

Tryggere og sikrere

En undersøkelse fra 2014 utført av NSS Labs sammenlignet hvordan fem ledende nettlesere, inkludert Internet Explorer, klarte seg mot 754 typer skadelig programvare. Internet Explorer hadde høyere blokkeringsfrekvens (99,9 %) for skadelig programvare enn de andre nettleserne i testen.

Last ned et gratis eksemplar av den fullstendige rapporten