Tillegg er apper som Internet Explorer bruker til å samhandle med nettinnhold som videoer og spill. Verktøy og utvidelser er også tilleggstyper. Adobe Flash, Quicktime og Silverlight er eksempler på vanlige tillegg. Internet Explorer er utformet for å gi deg en mest mulig komplett opplevelse, og du kan spille av HTML5 og mange typer Adobe Flash-videoer helt uten å installere egne tillegg. Du kan bare installere og bruke tillegg i Internet Explorer for skrivebordet. Hvis du prøver å vise en side som krever tillegg, viser du den på skrivebordet: sveip oppover fra bunnen på skjermen (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene, trykk eller klikk Sideverktøy-knappen Sideverktøy-knappen og trykk eller klikk Vis på skrivebordet.

Obs! 

 • I Windows RT støttes ikke tillegg av verken Internet Explorer eller Internet Explorer for skrivebordet.

Installere og bruke tillegg på skrivebordet

Hvis du mangler et tillegg du trenger for å vise en side, får du beskjed av Internet Explorer om å installere tillegget. Enkelte tillegg er forhåndsinstallert av andre apper eller PC-produsenten.

Vis alle

Slik viser du installerte tillegg

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappenVerktøy-knappen, og deretter trykk eller klikk Behandle tillegg.
 3. Under Vis trykker eller klikker du Alle tillegg.

Slik aktiverer du tillegg

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappenVerktøy-knappen, og deretter trykk eller klikk Behandle tillegg.
 3. Under Vis trykker eller klikker du Alle tillegg.

 4. Trykk eller klikk tillegget, trykk eller klikk Aktiver og trykk eller klikk deretter Lukk.

Deaktivere og fjerne tillegg

Tillegg kan noen ganger forårsake at nettlesere kjøres sakte eller krasjer, eller de kan utgjøre en sikkerhets- eller kompatibilitetsrisiko. Du kan deaktivere bestemte tillegg for at nettleseren skal kjøres raskere, eller hvis du mistenker at de forårsaker problemer for Internet Explorer. Du kan også fjerne tillegg du ikke lenger bruker, fra PCen. Det er lurt å slette tillegg hvis du mistenker at de forårsaker problemer for ytelse, kompatibilitet eller sikkerhet.

Vis alle

Slik deaktiverer du tillegg

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappenVerktøy-knappen, og deretter trykk eller klikk Behandle tillegg.
 3. Trykk eller klikk Alle tillegg under Vis, og velg deretter tillegget du vil deaktivere.

 4. Trykk eller klikk Deaktiver, og trykk eller klikk deretter Lukk.

Slik fjerner du tillegg fra PCen

Obs! 

 • Det er ikke mulig å fjerne alle tillegg. Enkelte tillegg er nødvendige for at Internet Explorer og PCen din skal fungere slik de skal.

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappenVerktøy-knappen, og deretter trykk eller klikk Behandle tillegg.
 3. Trykk eller klikk Alle tillegg under Vis, og velg deretter tillegget du vil slette.

 4. Hvis tillegget ikke kan slettes, ser du alternativet Fjern. Trykk eller klikk Fjern, og trykk eller klikk deretter Lukk.

Risikoer forbundet med å installere tillegg

Selv om tillegg kan forbedre nettleseropplevelsen ved å gi tilgang til godt nettinnhold, kan enkelte tillegg forårsake risikoer for sikkerheten, integriteten eller ytelsen. Sørg for at tilleggene du installerer, kommer fra en klarert kilde.

Forbedret beskyttet modus og tillegg

Forbedret beskyttet modus kan beskytte PCen din og personlige data mot skadelig programvare og andre angrep. Når den er aktivert, kan tillegg som verktøylinjer, utvidelser og nettleserhjelperobjekter bare kjøres hvis de er kompatible med Forbedret beskyttet modus. Hvis et tillegg ikke er kompatibelt, blir du varslet. Hvis du trenger å kjøre et inkompatibelt tillegg, kan du deaktivere Forbedret beskyttet modus i skrivebordsnettleseren.

Vis alle

Slik aktiverer du Forbedret beskyttet modus

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy-knappen, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Merk av for Aktiver forbedret beskyttet modus under Sikkerhet i kategorien Avansert, og trykk eller klikk deretter OK. Du må starte PCen på nytt for at denne innstillingen skal tre i kraft.

Slik deaktiverer du Forbedret beskyttet modus

Obs! 

 • Forbedret beskyttet modus kan beskytte PCen din mot skadelig programvare og andre angrep. Bare deaktiver Forbedret beskyttet modus hvis du er sikker på at du vil øke risikonivået for PCen.

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy-knappen, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Fjern merket for Aktiver forbedret beskyttet modus under Sikkerhet i kategorien Avansert, og trykk eller klikk deretter OK. Du må starte PCen på nytt for at denne innstillingen skal tre i kraft.Trenger du mer hjelp?