Hvis du skal skrive ut nettsider med Internet Explorer, klikker du Verktøy-knappen Verktøy-knappen, velger Skriv ut og klikker deretter Skriv ut. Du kan også vise hvordan den utskrevne siden vil se ut ved å velge Forhåndsvisning. Du kan også skrive ut sider ved å trykke Ctrl+P.

Hvis du skal skrive ut bare et bilde fra en side (og ikke hele siden), høyreklikker du bildet og velger Skriv ut. I dialogboksen Skriv ut klikker du Skriv ut en gang til.Trenger du mer hjelp?