Ytelsesrådgivning for tillegg

Surf uavbrutt med ytelsesrådgivning for tillegg.

Ytelsesrådgivning for tillegg er utformet for å sikre at Internet Explorer 9 starter raskt og forblir raskt ved å gi deg muligheten til å styre tilleggene du installerer.

Ytelsesrådgivning for tillegg fungerer ved å identifisere tillegg som kan gjøre webleseren tregere, og gir deg informasjonen du trenger for å deaktivere tillegget eller løse problemet, rett fra systemstatusfeltet. Innlastingstiden for hvert tillegg vises, slik at du kan se hvordan de påvirker weblesingsopplevelsen. Du kan foreta en overveid beslutning når det gjelder hvilke tillegg du synes er verdifulle, og deaktivere de som er mindre nyttige eller for trege. Resultatet blir weblesing som går raskere og er mer effektiv for deg.