Ny fane-siden

Bilde av ettklikksnavigasjon
Administrer favorittområdene med Ny fane-siden.

Internet Explorer 9 bringer webområdene du liker best, til overflaten og plasserer dem ett klikk unna. Når du er i webleseren, bidrar Ny fane-siden til at du kommer raskt i gang med weblesingen, ved å gi deg meningsfulle forslag og informasjon som gjør det enklere å avgjøre neste skritt i weblesingen.

Ikonet og primærfargen for hvert område brukes på Ny fane-siden til å gjøre det enklere å identifisere områdene, noe som er nyttig når du har mange områder å velge mellom. I tillegg angir en områdeindikator om dette er et område du besøker ofte. Favorittområdene vises sammen med områdene du besøker oftest, som vises først. Hvis interessen din endrer seg over tid når det gjelder favorittområder, kan du bare lukke dem for å fjerne dem.

På Ny fane-siden kan du også åpne lukkede faner på nytt, åpne siste webleserøkt på nytt eller starte InPrivate-visning. InPrivate-økter sporer ikke sidebesøk på Ny fane-siden. Du kan også feste områder fra Nye faner-siden på oppgavelinjen for hurtig tilgang til favorittområdene dine.