Varslingslinjen

Bilde av varslingslinjen
Varslingslinjen gir deg informasjon uten å være i veien.

Varsler i Internet Explorer 9 gir en mer uavbrutt og raskere weblesing. I stedet for å vises i dialogbokser som dukker opp uventet og kommer i veien, vises alle varsler i varslingslinjen, som du finner nederst i webleserrammen. Varsler forstyrrer ikke weblesingen ved å tvinge deg til å håndtere dem før du kan fortsette. Du kan i stedet velg å ignorere dem og håndtere dem når du vil. I tillegg er meldingene, feilmeldingene og advarslene som vises i varslingslinjen, mer informative og enklere å forstå, og det viktigste er at de er enklere å handle i henhold til.