Festede områder

Gå raskere til favorittområdene med festede områder

Når du bruker festede områder, kan du gå til favorittområdene direkte fra oppgavelinjen i Windows 7 uten å måtte åpne Internet Explorer først.

Det er enkelt å feste et område: Klikk ikonet til venstre for webadressen i One Box, fanen for webområdet eller ikonet for webområdet på Ny fane-siden, og dra det til oppgavelinjen. Det er alt. Når et område er festet, vises det som sitt eget miniatyrbilde, atskilt fra Internet Explorer. Nå trenger du bare å klikke én gang for å gå til favorittområdet.

Alle webområder du har festet på oppgavelinjen, har også en hurtigliste. Noen har også kontroller i forhåndsvisningen med miniatyrbilder for å spille av eller stanse en video midlertidig. Disse vises like under forhåndsvisningen med miniatyrbilder. Noen områder du fester, har ikonoverlegg som inneholder informasjon om status for et webområde, for eksempel antall nye meldinger i innboksen.

Når du fester et område, stilles området, ikke webleseren, i sentrum av opplevelsen. Når du åpner et festet område fra oppgavelinjen, integreres ikonet og primærfargen for området i webleserrammen og navigasjonskontrollene, slik at du får en opplevelse som er tilpasset til området du viser.

Du kan også legge til flere hjemmesidefaner for hvert område du fester. På denne måten kan du åpne flere websider eller webområder på én gang når du åpner et område som er festet. Hvis du vil legge til flere hjemmesidefaner for et festet område, går du til websiden eller webområdet du vil legge til som en hjemmesidefane. Høyreklikk ikonet for det festede webområdet til venstre for Tilbake-knappen, og klikk deretter Legg til som hjemmeside.

Du kan se eksempler på beautyoftheweb.com.