SmartScreen-filter

SmartScreen-filteret bidrar til å beskytte deg mot farer på Internett.

Internet Explorer 9 er utviklet for å bidra til å beskytte deg mot web- og manipulasjonsfarer, som er under stadig utvikling. Enten der er snakk om en kobling i en e-post som ser ut til å være fra banken, varsler fra sosiale nettverksområder, søkeresultater for populært innhold eller annonser med skadelig innhold, er det alltid noen som prøver seg. Med SmartScreen-filteret kan du surfe tryggere i visshet om at du er bedre beskyttet hvis du blir mål for en av disse typene angrep.

SmartScreen-filteret er med på å bekjempe disse farene med avanserte verktøy:

  • Beskyttelse mot phishing – brukes til å beskytte mot farer fra svindelområder som prøver å få tak i personlige opplysninger, for eksempel brukernavn, passord og faktureringsdata.

  • Programrykte – fjerner alle unødvendige advarsler for kjente filer og viser sterke advarsler for nedlastinger med høy risiko.

  • Beskyttelse mot skadelig programvare – er med på å hindre potensielt skadelig programvare i å infiltrere datamaskinen.

Hvis det blir oppdaget et skadelig webområde, blokkeres hele området i Internet Explorer 9, når det er aktuelt. Det kan også foreta en mer presis blokkering av skadelig programvare eller phishing som legitime webområder er vert for, ved å blokkere de skadelige sidene uten å påvirke resten av området.

Smartscreen-filteret fungerer også med Nedlastingsbehandling for å beskytte deg mot skadelige nedlastinger. Potensielt farlige nedlastinger blokkeres umiddelbart. Nedlastingsbehandling identifiserer tydelig programmer med høy risiko slik at du kan ta en informert avgjørelse om hvorvidt du skal slette, kjøre eller lagre nedlastingen.

Vi anbefaler at du aktiverer SmartScreen-filteret. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere det. Du kan også være med på å forbedre weben for alle ved å rapportere områder du mistenker for å være skadelige.