Isolering og gjenoppretting av faner

Surf uavbrutt med Internet Explorer 9.

Selv om du mister forbindelsen til et webområde mens du bruker Internet Explorer 9, mister du ikke hele weblesingsøkten. Pålitelighetsfunksjoner, som faneisolering og gjenoppretting og automatisk gjenoppretting etter krasj, gjør at du kan surfe uten problemer.

Surfe uavbrutt

Webområdekrasj er begrenset til individuelle faner, ikke hele webleservinduer. Hvis et område krasjer i én fane, avbrytes ikke resten av weblesingsøkten. Du kan fortsette å surfe uforstyrret. Når problemet er identifisert, gjenopprettes fanen automatisk i Internet Explorer 9. Hvis én eller flere faner lukkes eller krasjer uventet, lastes de inn på nytt automatisk, og du kommer tilbake til området du var på før krasjet. Internet Explorer 9 har også ny støtte for websområder som ikke svarer, slik at du får beskjed hvis webområdet du prøver å få tilgang til, av en eller annen årsak blir tidsavbrutt eller ikke svarer.

Klare meldinger

I Internet Explorer 9 får du beskjed om problemer når de oppstår. Meldinger i forbindelse med fanegjenoppretting er integrert i varslingslinjen, og de angir klart og tydelig hva problemet er, slik at du bedre forstår hva du eventuelt må gjøre for å håndtere problemet.