Maksimer opplastings- og nedlastingshastigheten

Tiden det tar å laste opp eller ned store mengder data fra OneDrive, avhenger av hastigheten på Internett-tilkoblingen, hvor nær du er serverne geografisk sett, hvor mye Internett-leverandøren lar deg laste opp på en dag, hastigheten til datamaskinen og andre faktorer. Her er noen tips slik at overføringen går så raskt som mulig:

  • Bruk kabelbasert heller enn trådløs tilkobling.

  • Ikke kjør andre apper på datamaskinen når du laster opp eller ned store mengder data.

  • Ikke bruk Internett til andre aktiviteter mens du overfører store mengder data. Det kan være lurt å laste opp og ned om natten, når tilkoblingen belastes mindre av andre personer i området.

  • Kontroller at datamaskinen ikke er stilt inn slik at den går i dvale før du begynner å overføre store mengder data. Hvis den går i dvale, stopper all opplasting og nedlasting.

Søk på nettet etter "bredbåndstest" for å teste tilkoblingshastigheten. Når du vet tilkoblingshastigheten din, kan du søke på nettet etter "upload time calculator" eller "download time calculator" for å finne ut hvor lenge du kan forvente at det tar å laste opp eller ned en bestemt mengde data.

Kontakt kundestøtte


Gå til OneDrive

Trenger du mer hjelp?