Feilsøke problemer med opplasting av filer på OneDrive-nettstedet

Her er noen feilmeldinger du kan få når du prøver å laste opp filer fra OneDrive-nettstedet, sammen med mulige løsninger. Hvis du vil ha hjelp med filer som ikke synkroniseres, kan du se Feilsøke synkroniseringsproblemer i OneDrive.

Vis alle

OneDrive kan ikke laste opp denne filen

Du kan få denne meldingen av én av disse årsakene:

  • Det har oppstått et problem med OneDrive. Prøv å laste opp filen på nytt.

  • Tilkoblingen til OneDrive ble brutt under filoverføringen, eller du var ikke logget på OneDrive. Logg på OneDrive med Microsoft-kontoen din, og prøv deretter å laste opp filen på nytt.

  • Du har ikke tillatelse som gir tilgang til filen. Hvis filen er på en server, kontroller at du kan åpne filen, og prøv deretter å laste den opp på nytt. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tillatelse som gir tilgang til filen.

  • Du har ikke tillatelse til å laste opp filen til mappen du har valgt. Velg en mappe du har tillatelse til å redigere, og prøv deretter å laste opp filen på nytt.

Det finnes allerede en fil med dette navnet

Klikk Erstatt for å erstatte den eksisterende filen, eller Behold begge for å gi nytt navn til filen du laster opp.

Obs! 

  • En fil kan ikke lastes opp til en plassering som har en mappe med samme navn.

Beklager, OneDrive kan ikke laste opp mapper eller tomme filer.

Du kan laste opp filer til en ny mappe på OneDrive ved først å opprette mappen, og deretter laste opp filene til den. Du kan ikke laste opp filer på 0 byte fra OneDrive-nettstedet.

Tips!

  • Hvis du bruker Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 eller har den gratis OneDrive-skrivebordsappen installert, kan du laste opp hele mapper til OneDrive uten å måtte gå til OneDrive-nettstedet.

Filen er for stor

Hvis du bruker Internet Explorer 10 eller en ny versjon av andre populære nettlesere, kan du laste opp filer som er opptil 10 GB, til OneDrive.com. Hvis du bruker en eldre nettleser, kan du ikke laste opp filer som er større enn 300 MB.

Tips!

  • Du kan laste opp filer på opptil 10 GB hvis du bruker Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, eller installer den gratis OneDrive-skrivebordsappen.

Du har ikke mer ledig lagringsplass

Du kan ikke laste opp filen fordi det ikke er nok ledig lagringsplass. Hvis du vil se hvor mye lagringsplass som gjenstår, eller hvis du vil skaffe deg mer lagringsplass, kan du gå til siden Behandle lagring.

OneDrive kan ikke laste opp filen til denne plasseringen

Hele banen (inkludert filnavnet) er for lang. Banen må inneholde færre enn 442 tegn. Kort ned navnet på filen eller navnet på undermappene i OneDrive, eller velg en undermappe som er nærmere rotmappen, og prøv deretter å laste opp filen på nytt.

Denne filen inneholder ugyldige tegn

Filnavnet inneholder tegn som ikke er tillatt. Endre navnet slik at det ikke begynner med eller slutter med et mellomrom, slutter med punktum eller inneholder noen av følgende tegn: / \ < > : * " ? |

Følgende navn er ikke tillatt for filer eller mapper: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

OneDrive finner ikke denne filen

Filen kan ha blitt flyttet, fått nytt navn eller blitt slettet før du prøvde å laste den opp. Finn filen, og prøv deretter å laste den opp på nytt.

OneDrive får ikke tilgang til denne filen

Det kan hende at filen er åpen i et annet program. Lagre eventuelle endringer i filen, lukk programmet, og prøv deretter å laste opp filen på nytt.

Hvis filen ligger på en flyttbar medieenhet, for eksempel en CD eller en USB-flash-enhet, er filen kanskje ikke tilgjengelig. Kontroller at den flyttbare medieenheten er riktig koblet til datamaskinen, og prøv deretter å laste opp filen på nytt.

Kontakt kundestøtte


Gå til OneDrive

Trenger du mer hjelp?