Endre visninger på OneDrive-nettstedet

Du kan vise filer på OneDrive-nettstedet på mange forskjellige måter.

Bla gjennom elementer

I den venstre ruten kan du filtrere visningen av elementer i OneDrive. Hvis du vil se:

  • Alle OneDrive-filene og -mappene, trykker eller klikker du Filer.

  • Office-dokumentene du nylig har vist, trykker eller klikker du Nylig brukte dokumenter.

  • Alle bilder over hele OneDrive sortert etter dato, trykker eller klikker du Alle bilder. Denne visningen er som et album over dine kjære og eventyrene du har vært på. Hvis du bare vil vise bilder fra en bestemt mappe i denne visningen, trykker eller klikker du pilen ved siden av Mappe øverst til høyre og velger deretter mappen. Hvis du vil lagre innstillingen for alle fremtidige besøk på OneDrive-nettstedet, velger du Bruk som standard.

  • Elementer du har delt med andre, og som andre har delt med deg, trykker eller klikker du Delt.

Sortere elementer

Dokumenter sorteres vanligvis etter navn, og bilder sorteres vanligvis etter datoen de ble opprettet. Men du kan endre måten de er sortert på. Du bare trykker eller klikker Sorter etter og velger et annet alternativ. Hvis du velger Omorganiser, kan du dra elementer i en hvilken som helst ønsket rekkefølge og deretter lagre rekkefølgen.

Endre hvordan elementer vises

Hvis du vil vise filer i en liste med detaljer, trykker eller klikker du Detaljvisning. Hvis du vil vise filer som fliser med miniatyrbilder, trykker eller klikker du Miniatyrbildevisning.

Knappene Detaljvisning og Miniatyrbildevisning på OneDrive-nettstedet

Vise detaljer

Hvis du vil vise mer informasjon om elementer du velger, trykker eller klikker du Detaljrute. I detaljruten vises delingsinformasjon og mye mer. For bilder kan du vise informasjon som for eksempel hvilket kamera som er brukt, og kamerainnstillinger. For bilder tatt på en telefon kan det hende at informasjon om stedet vises. Og for enkelte bilder kan du til og med se tekst som er hentet fra bildet.

Endre språk

Hvis du vil vise OneDrive på et annet språk, trykker eller klikker du språket og landet/området nederst på siden. Velg et annet språk og land/område, og trykk deretter eller klikk Lagre.

Gå til OneDrive

Trenger du mer hjelp?