Hold barna trygge på PC-en

Windows 10

Angi de riktige begrensningene for barnet ditt

Når du har lagt til et barn i familien, kan du kontrollere at nettsteder med innhold som er uegnet for barn er blokkert, eller du kan angi nøyaktig hvilke nettsteder du vil at barna kan besøke. Du kan også kontrollere at de bare kan bruke apper og spill som er egnet for deres alder, og du kan angi tidsbegrensninger for å være sikker på at de ikke bruker for mye tid i den virtuelle verden. Barna kan be om tillatelse til å fortsette å surfe når tiden deres er brukt opp, eller til å vise eller laste ned innhold som er blokkert. Dere kan i fellesskap bestemme hvilket begrensningsnivå som passer for dem.

Du kan konfigurere og administrere alle disse begrensningene på account.microsoft.com/family. Logg på med Microsoft-kontoen, velg navnet på barnet du vil endre innstillinger for og følg instruksjonene derfra.

Obs!

 • Tidsbegrensninger gjelder i forhold til tidspunktet som er angitt på PC-en, slik at PC-ene dine ikke behøver å være innstilt på samme tidssone for at innstillingene skal brukes på riktig måte.

Vis alle

Angi tidsbegrensninger

Det finnes to metoder for å begrense tiden som barnet bruker foran skjermen. I tillegg til å angi bestemte tidspunkt som de kan bruke enhetene sine, kan du også angi en maksimal tid per enhet som bestemmer hvor mange timer per dag de kan bruke dem. Du kan for eksempel la dem bruke to timer per dag foran skjermen på ukedager, men gi dem mer tid i helgene.

 1. Velg Skjermtid og sett bryteren Blokker enhetsbruk på bestemte tidspunkter fra Av til .

 2. Velg hvilke tidspunkt per dag som du vil at barna kan bruke enhetene sine, og angi en maksimal brukstid per enhet hvis du ønsker det. Hvis du ikke vil angi en maksimal tid, velger du Ubegrenset.

Slik begrenser du hvilke nettsteder barna kan besøke

Det finnes mange flotte ting å lære om på Internett, men også mange ting du ikke vil at barna skal finne. Du kan angi begrensninger på hvilke typer nettsteder barna kan besøke, slik at de bare ser innhold som er egnet for den aldersgruppen. Du kan for eksempel tillate at de besøker barnevennlige nettsteder og nettsteder av allmenn interesse, mens alle nettsteder som har innhold for voksne blokkeres automatisk. Du kan også tillate eller blokkere enkelte nettsteder – eller til og med bestemte sider innenfor et nettsted – etter nettadresser eller URL-adresser, eller du kan konfigurere barnas konto slik at de bare kan besøke nettsteder som du angir som sikre.

Slik konfigurerer du nettstedsbegrensninger

 1. Velg Nettsteder og sett bryteren Blokker upassende nettsteder fra Av til .

  Nå er innhold som er uegnet for barn blokkert, InPrivate-visning er blokkert og BingSikkert søk er aktivert.

 2. Hvis du vil at barnet bare skal se nettsteder som du uttrykkelig har tillatt, merker du av i boksen ved siden av Bare se nettsteder på listen over tillatte.

Slik tillater eller blokkerer du bestemte nettsteder

 1. Velg Nettsteder.

 2. Hvis du vil legge til et nettsted i listen over tillatte, kan du gå til Alltid tillat disse og angi URL-adressen til et nettsted du vil tillate.

 3. Hvis du vil legge til et nettsted i listen over blokkerte, kan du gå til Alltid blokker disse og angi URL-adressen til et nettsted du vil blokkere.

Slik angir du begrensninger for apper og spill

Du angir begrensninger på appene og spillene barnet har tillatelse til å bruke på tilsvarende måte som du angir nettstedsbegrensninger: Du kan angi et aldersbasert klassifiseringsnivå slik at barna kan bruke apper og spill som er klassifisert som egnet for barnets aldersgruppe, men ikke apper som er for avanserte for dem eller ikke har en aldersklassifisering. Du kan også tillate eller blokkere bestemte enkelttitler.

Barna kan be om din tillatelse hvis de ønsker å bruke en app som er blokkert, eller spille et spill som er blokkert, og du kan svare på en forespørsel om tillatelse via e-post, direkte fra barnets aktivitetsrapport eller ved å logge på enheten barnet bruker og gi godkjenning der og da.

Obs!

 • App- og spillbegrensninger hadde tidligere to av/på-brytere, én for apper og én for spill. Nå administreres begge med én bryter. Hvis du tidligere bare hadde aktivert begrensninger for én av dem, men ikke den andre, gjelder fortsatt innstillingene. Hvis du imidlertid deaktiverer app- og spillbegrensninger og aktiverer dem på nytt, blir både apper og spill begrenset.

Slik bruker du aldersbaserte klassifiseringsnivåer

 1. Velg Apper og spill og sett bryteren Blokker upassende apper og spill fra Av til .

 2. Gå til Begrens apper og spill og bruk menyen til å velge en aldersgrense som passer for barnet.

  Barna kan alltid be om din tillatelse til å bruke noe som er blokkert.

Obs!

 • På enheter som kjører Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 eller eldre versjoner av Windows, blokkeres alle apper og spill som ikke har en aldersklassifisering som standard når du aktiverer app- og spillbegrensninger. Dette beskytter yngre barn fra å bruke upassende apper eller spille spill som er for avanserte for dem, men det kan også blokkere bestemte apper du vil at eldre barn skal kunne bruke – inkludert produktive apper som tekstbehandlingsprogrammer og regneark. Det kan hende at du vil aktivere app- og spillbegrensninger for yngre barn, men velger å overvåke app- og spillaktiviteten til eldre barn ved hjelp av aktivitetsrapporter.

Slik administrerer du forespørsler fra barn

Over tid kan innstillingene du bruker for familiens PC-aktiviteter måtte tilpasses endrede behov. Barna dine ønsker kanskje for eksempel å laste ned og spille et nytt spill som alle snakker om, gjøre nettundersøkelser i forbindelse med skolearbeid eller kanskje få litt mer PC-tid for å få ferdig hjemmeleksene. Barn i Microsoft-familien kan sende deg e-postforespørsler om nye apper, spill eller nettsteder som de ønsker tillatelse til å bruke. Du kan alltid håndtere disse forespørslene enkeltvis per e-post, men du kan også administrere dem på ett sted på account.microsoft.com/family.

 1. Velg Nylig aktivitet.

  Nylige tillatelsesforespørsler organiseres etter kategori.

 2. Ved siden av hver forespørsel velger du Tillat-knappen for å godkjenne forespørselen, eller Avslå-knappen for å blokkere forespørselen.

Neste: Følg med på barnets aktiviteter på enheten

Andre ressurser

Gå til Microsoft familie

Endre dine Microsoft-familieinnstillinger.

Konfigurere Tryggere for familien

Finn ut hvordan du legger til kontoer i Microsoft-familien.

Hjelp fra gruppen

Still spørsmålet ditt i fellesskapsforaene.