Personvernerklæring for oppgraderingsassistenten og installasjonsprogrammet for Windows 8.1

Sist oppdatert: mai 2013

Denne personvernerklæringen forklarer praksisen for innsamling og bruk av data i Oppgraderingsassistenten for Windows 8.1 ("Oppgraderingsassistent") og installasjonen av Windows 8.1 ("Installasjon"). Den fokuserer på funksjoner som kommuniserer med Internett. Den gjelder ikke for andre nettsteder, produkter eller tjenester fra Microsoft, uansett om de er nettbaserte eller ikke.

  • Når Oppgraderingsassistent for Windows 8.1 er startet fra Internett, hjelper den deg med å bestemme om den gjeldende PCen er klar for oppgradering til Windows 8.1, og gir kompatibilitetsinformasjon om programmene og enhetene dine. Når du har fastslått at PCen er klar, kan du velge å kjøpe, laste ned og installere Windows 8.1.

  • Når installasjonsprogrammet for Windows 8.1 er startet fra Internett, kan du laste ned og installere Windows 8.1 etter at du har angitt en produktnøkkel du har fra før.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres

Etter at Oppgraderingsassistent for Windows 8.1 eller installasjonsprogrammet for Windows 8.1 er startet, ser vi etter tilgjengelige oppdateringer for å sikre at du kjører og laster ned den nyeste versjonen. Hvis det blir funnet oppdateringer, vil vi automatisk laste dem ned og installere dem på PCen din. Du kan laste ned følgende typer oppdateringer:

Installasjonsoppdateringer
Viktige programvareoppdateringer for installasjonsfiler for å bidra til at installasjonen blir vellykket.

Medfølgende driveroppdateringer
Viktige driveroppdateringer for Windows-versjonen du installerer.

Ved fastslåelse av kompatibilitet i Oppgraderingsassistent samler vi inn bestemte opplysninger om hva slags oppgradering du trenger, for eksempel maskinvarens kapasitet, enhetene du har koblet til datamaskinen, og programmene som er installert på den. Av og til kan det hende at opplysninger om programutgiveren inneholder informasjon som utgiverens navn eller e-postadresse.

Vi sender informasjon om den installerte versjonen av Windows til Arvato Digital Services, LLC ("Arvato"), slik at vi kan anbefale hvilken utgave av Windows 8.1 du bør kjøpe i oppgraderingsassistenten eller laste ned i installasjonsprogrammet. Arvato er et tredjepartsselskap som er vert for den elektroniske produktkatalogen og kjøpserfaringene for Oppgraderingsassistent og installasjonsprogrammet for Windows 8.1. For at det skal være mulig å anbefale en utgave av Windows 8.1 for kjøp, vil en del informasjon bli sendt til Arvato, inkludert følgende:

  • Arkitektur

  • Språk

  • Versjon

  • Lisensstatus

  • Produktnøkkel

  • Landskode fra geoplassering

Hvis du velger å kjøpe, samles all faktureringsinformasjonen inn og behandles av Arvato, den registrerte selgeren for dette programmet.

Bruk av informasjon

Informasjonen vi henter fra deg, brukes av Microsoft og deres kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper til å aktivere funksjonene du bruker, og gi deg tjenesten(e) eller utføre transaksjonen(e) du har bedt om eller autorisert. Nærmere bestemt bruker vi informasjonen vi samler inn, til å finne de riktige driverne for PCen og finne ut om PCen, programmene og enhetene dine er kompatible med Windows 8.1. Arvato bruker informasjonen til å finne ut hvilken utgave av Windows 8.1 som skal anbefales for kjøp i Oppgraderingsassistent eller lastes ned i installasjonsprogrammet. Denne informasjonen aggregeres for statistisk analyse. Den kan også brukes til å analysere og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Hvis du kjøper Windows 8.1 i Oppgraderingsassistent, samles all faktureringsinformasjonen inn og behandles av Arvato, den registrerte selgeren for dette programmet. Kontaktinformasjonen for faktureringen (for eksempel faktureringsadresse, telefonnummer og e-postadresse) kan bli gitt til Microsoft av hensyn til kundestøtte. Ditt fullstendige kredittkortnummer vil ikke bli gitt.

For å kunne gi deg en mer konsekvent og tilpasset opplevelse av din interaksjon med Microsoft kan informasjon som samles inn via en av Microsofts tjenester, kombineres med informasjon som samles inn via andre tjenester fra Microsoft. Det kan også hende at vi supplerer informasjonen vi samler inn, med informasjon fra andre selskaper. Det kan for eksempel hende at vi bruker tjenester fra andre firmaer til å avlede et generelt geografisk område fra IP-adressen din, slik at vi kan tilpasse enkelte tjenester etter det geografiske området.

Personlige opplysninger du angir, vil ikke bli overført til tredjepart uten din godkjenning, unntatt som beskrevet i denne erklæringen. Vi leier av og til inn andre selskaper som leverer begrensede tjenester på våre vegne, for eksempel besvarelse av kundespørsmål om produkter og tjenester, eller utføring av statistiske analyser av våre tjenester. Disse selskapene får bare tilgang til de personlige opplysningene de trenger for å levere tjenesten, og de har ikke lov til å bruke disse opplysningene til noe annet formål.

Microsoft kan få tilgang til eller utlevere informasjon om deg, inkludert innhold fra din kommunikasjon, for å (a) overholde loven eller svare på lovlige henvendelser eller juridiske prosesser, (b) beskytte rettighetene eller eiendom som tilhører Microsoft eller kundene våre, inkludert for å håndheve avtaler eller policyer som gjelder din bruk av tjenestene, eller (c) handle i god tro på at slik tilgang eller utlevering er nødvendig for å beskytte den personlige sikkerheten til Microsoft-ansatte, kunder eller allmennheten. Vi kan også utlevere personlige opplysninger som en del av en selskapstransaksjon, for eksempel en fusjon eller salg av anleggsmidler.

Informasjon som samles inn eller sendes til Microsoft av Oppgraderingsassistent eller installasjonsprogrammet, kan bli lagret og behandlet i USA eller i et hvilket som helst annet land der Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører har sine fasiliteter. Microsoft retter seg etter Safe Harbor-prinsippene som er utviklet av det amerikanske handelsdepartementet, og som omhandler innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EU, EØS og Sveits.

Innsamling og bruk av informasjon om datamaskinen din

Når du bruker programvare med Internett-aktiverte funksjoner, sendes informasjon om datamaskinen din ("standardinformasjon om datamaskinen") til nettstedene du besøker, og nettjenestene du bruker. Microsoft bruker standardinformasjon om datamaskinen til å levere Internett-aktiverte tjenester, for å hjelpe til med å forbedre våre produkter og tjenester og for statistisk analyse. Standardinformasjon om datamaskin omfatter vanligvis informasjon som IP-adressen din, versjon av operativsystemet, nettleserversjon og innstillinger for område og språk. I enkelte tilfeller kan standardinformasjon om datamaskinen også omfatte maskinvare-ID, som indikerer enhetsprodusenten, enhetsnavnet og versjonen. Hvis en bestemt funksjon eller tjeneste sender informasjon til Microsoft, sendes også standardinformasjon om datamaskinen.

Valg og kontroll

Når du kjører Oppgraderingsassistent for Windows 8.1 eller installasjonsprogrammet for Windows 8.1 fra Internett, sendes informasjonen beskrevet over til Microsoft og Arvato. Hvis du i tillegg velger å kjøpe Windows 8.1, samles all faktureringsinformasjonen inn og behandles av Arvato.

Informasjonssikkerhet

Microsoft er opptatt av å ivareta sikkerheten til informasjonen din. Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte informasjonen din mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Vi lagrer for eksempel opplysningene du oppgir på datasystemer med begrenset tilgang som befinner seg i kontrollerte fasiliteter.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vil fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i produkter, tjenester og tilbakemeldinger fra kunder. Når vi gjør endringer, endrer vi Sist oppdatert-datoen øverst i denne erklæringen. Hvis det blir foretatt betydelige endringer i denne erklæringen eller i måten Microsoft bruker dine personlige opplysninger på, varsler vi deg, enten ved å legge ut en tydelig melding om slike endringer før de blir iverksatt, eller ved å sende et varsel om endringene direkte til deg. Vi anbefaler at du regelmessig ser gjennom denne erklæringen, slik at du er orientert om hvordan Microsoft beskytter informasjonen din.

Mer informasjon

Microsoft vil gjerne ha dine kommentarer til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller mener at vi ikke har overholdt den, kan du kontakte oss ved å fylle ut nettskjemaet.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA