Få hjelp med aktiveringsfeil

Her er noen av de mest vanlige aktiveringsfeilene i Windows, og noe av det du kan gjøre for å løse problemene som forårsaker dem. Hvis du vil ha mer hjelp med aktiveringsprosessen, kan du gå til produktaktivering-artikkelen.

Aktiveringsfeil Hva de betyr og hvordan du reparerer dem
Aktiveringsfeil

Finner ikke detaljert beskrivelse av feilmeldingen. (Feilkode: 0xC004C4AA)


Kan ikke aktivere Windows 8.1 Pro med Media Center eller Windows 8 Pro med Media Center

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilen vises kanskje etter at du har brukt Legg til funksjoner i Windows 8.1 eller Legg til funksjoner i Windows 8 for å oppgradere den gjeldende utgaven av Windows til Windows 8.1 Pro med Media Center eller Windows 8 Pro med Media Center. Du kan bare aktivere forskjellige utgaver av Windows på PCer der Windows var forhåndsinstallert, eller Windows ble kjøpt på nettstedet for Windows eller i en detaljhandel. Hvis du vil løse problemet, må du installere Windows med produktnøkkelen du mottok på kjøpsinformasjonen via e-post eller sammen med DVDen. Hvis du tror du har fått denne meldingen ved en feil, kontakter du Microsofts kundestøtte.

Aktiveringsfeil

Finner ikke en detaljert beskrivelse av feilmeldingen. (Feilkode: 0xC004C400)


Kan ikke aktivere Windows 8.1 Pro med Media Center eller Windows 8 Pro med Media Center

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilmeldingen vises kanskje etter at du har lagt til Windows Media Center Pack og forsøker å angi den nye produktnøkkelen. Hvis du vil løse dette problemet, kan du aktivere Windows med telefonen.


 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn SLUI 04 i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter SLUI 04.

 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Aktiveringsfeil

Ekthetsvalidering oppdaget endrede binærfiler for Windows. (Feilkode: 0xC004C4AE)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du brukte en tredjepartsapp til å legge til et visningsspråk som for øyeblikket ikke støttes av Windows. Hvis du vil løse problemet, kan du gjenopprette PCen til en tilstand fra et tidligere tidspunkt for å angre endringene som ble gjort i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik kan du fornye, tilbakestille eller gjenopprette PCen.

Aktiveringsfeil

Software Licensing Service fastslo at denne angitte produktnøkkelen bare kan brukes til oppgradering og ikke til rene installasjoner. (Feilkode: 0xC004F061)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du bruker en produktnøkkel til å oppgradere til Windows 8.1 eller Windows 8, men en tidligere versjon av Windows ble ikke installer på PCen. Hvis du vil oppgradere, må du ha Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP på PCen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvorfor kan jeg ikke aktivere Windows?

Aktiveringsfeil

Det oppstod et nettverksproblem under aktivering av kopien av Windows. (Feilkode: 0xC004FC03)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis brannmurinnstillingene hindrer at Windows fullfører aktiveringsprosessen elektronisk. Hvis du vil løse dette problemet, kan du aktivere Windows med telefonen i stedet.


 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn SLUI 04 i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter SLUI 04.

 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Aktiveringsfeil

Aktiveringsserveren rapporterte at produktnøkkelen har overskredet opplåsingsgrensen. (Feilkode: 0xC004C008)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis produktnøkkelen allerede har blitt brukt på en annen PC, eller den blir brukt på flere PCer enn vilkårene for Microsoft Software License tillater. Hvis du vil løse dette problemet, må du kjøpe en produktnøkkel for hver av PCene for å aktivere Windows på dem.

Aktiveringsfeil

Denne produktnøkkelen virker ikke. (Feilkode: 0xC004C003)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Hvis du nylig har brukt Legg til funksjoner i Windows 8 for å få en versjon av Windows med flere funksjoner, kan denne feilmeldingen vises hvis du oppdaterte umiddelbart til Windows 8.1 i Windows Store. Du må kontakte Microsofts kundestøtte for å løse dette problemet.


Det kan også hende at denne feilen vises hvis du bruker en ugyldig produktnøkkel. Du må kjøpe en ny produktnøkkel. Hvis du kjøpte en PC med Windows forhåndsinstallert, kontakter du PC-produsenten for å få den opprinnelige nøkkelen.

Aktiveringsfeil

Aktiveringsserveren rapporterte at multiaktiveringsnøkkelen har overskredet grensen. (Feilkode: 0xC004C020)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilen oppstår når en volumlisensiering (en lisens som har blitt kjøpt fra Microsoft av en virksomhet for å installere Windows på flere PCer) har blitt brukt på flere PCer enn lisensvilkårene for Microsoft-programvaren tillater. Hvis du vil løse dette problemet, må du bruke en annen produktnøkkel til å aktivere PCen. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.

Aktiveringsfeil

DNS-navnet finnes ikke. (Feilkode: 0x8007232B)


Filnavnet, katalognavnet eller volumnavnesyntaksen er ugyldig. (Feilkode: 0x8007007B)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du forsøker å aktivere arbeids-PCen, men ikke er koblet til arbeidsplassens nettverk. Hvis du er koblet til arbeidsnettverket og fortsatt får feilen, må du kanskje endre nettverksinnstillingene. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.


Hvis du ikke har en systemansvarlig, må du kanskje angi produktnøkkelen på nytt. Gjør følgende:


 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Gjør ett av følgende:

  • Skriv inn produktnøkkelen i søkeboksen i Windows 8.1, og trykk eller klikk deretter Endre produktnøkkel for Windows. Trykk eller klikk Endre produktnøkkel under Windows, og skriv deretter inn produktnøkkelen med 25 tegn.

  • Skriv inn SLUI 03 i søkeboksen i Windows 8, og trykk eller klikk deretter SLUI 03. Skriv inn produktnøkkelen på 25 sifre, og trykk eller klikk deretter Aktiver.

  Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Aktiveringsfeil

Det oppstod en sikkerhetsfeil. (Feilkode: 0x80072F8F)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis PCens dato og klokkeslett er ugyldig, eller hvis Windows har problemer med å koble til den elektroniske aktiveringstjenesten og ikke kan bekrefte produktnøkkelen.


Hvis du vil kontrollere PCens dato og klokkeslett, gjør du følgende:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn dato og klokkeslett i søkeboksen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Trykk eller klikk Innstillinger for dato og klokkeslett i Windows 8.1.

  • Trykk eller klikk Innstillinger i Windows 8, og trykk eller klikk deretter Dato og klokkeslett.

Hvis du vil sjekke Internett-tilkoblingen, gjør du følgende:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn nettverksfeilsøking i søkeboksen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Trykk eller klikk Identifiser og reparer nettverksproblemer i Windows 8.1.

  • Trykk eller klikk Innstillinger i Windows 8, og trykk eller klikk deretter Identifiser og reparer nettverksproblemer.

Aktiveringsfeil

Software Licensing Service rapporterte at lisensevalueringen mislyktes. (Feilkode: 0xC004E003)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Denne feilmeldingen vises kanskje etter at du har installert tredjepartsprogramvare som endret systemfiler. Windows-aktivering trenger bestemte systemfiler for å fullføre aktiveringen. Du kan forsøke å gjenopprette PCens systemfiler til et tidligere tidspunkt. Dermed fjernes programvare du installerte etter det tidspunktet, uten at det påvirker de personlige filene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik kan du fornye, tilbakestille eller gjenopprette PCen.

Aktiveringsfeil

Uspesifisert feil. (Feilkode: 0x80004005)

Hva de betyr og hvordan du reparerer dem

Prøv å aktivere på nytt senere hvis denne feilen vises. Hvis det ikke fungerer, må du kanskje gjenopprette, oppdatere eller tilbakestille PCen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik kan du fornye, tilbakestille eller gjenopprette PCen.

Trenger du mer hjelp?