Legge til apper, nettsteder med mer på startskjermen

Du kan få enkel tilgang til det du bruker mest, ved å feste favorittapper og -nettsteder med mer til startskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om Start, kan du se Omorganisere fliser på startskjermen.

Dette er de raskeste måtene å komme til Start på:

 • Hvis du bruker berøring, sveiper du inn fra høyre kant på skjermen og trykker deretter Start.

 • Hvis du bruker mus, flytter du pekeren inn i nederste venstre hjørne. Når Start vises, klikker du i hjørnet.

 • På et tastatur trykker du Windows-logotasten Windows-logotasten.
Se en video om hvordan du legger til apper, nettsteder og mapper til Start. (Hvis du vil vise bildetekster på ditt språk, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede.)
Hvis du vil feste dette til startskjermen
Gjør du følgende

Apper fra Windows Store

De festes automatisk til Start når du installerer dem.

Obs!  

 • Gjør følgende for å løsne en app fra Start:

  1. På startskjermen sveiper du ned på eller høyreklikker appen du vil løsne, for å velge den.

  2. Trykk eller klikk Løsne fra Start. Appen er fortsatt installert på PCen, men den har ikke lenger en flis på startskjermen.

Alle andre apper

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn appnavnet, eller rull til du finner det.

 3. Sveip ned på eller høyreklikk appen for å velge den.

 4. Trykk eller klikk Fest til Start.

Obs!  

 • Gjør følgende for å løsne en app fra Start:

  1. På startskjermen sveiper du ned på eller høyreklikker appen du vil løsne, for å velge den.

  2. Trykk eller klikk Løsne fra Start. Appen er fortsatt installert på PCen, men den har ikke lenger en flis på startskjermen.

Ting du bruker ofte, for eksempel kontakter

 1. Åpne appen du vil bruke, for eksempel Personer-appen.

 2. Velg elementet du vil feste til startskjermen.

 3. Trykk eller klikk Fest til Start.

 4. Skriv inn et navn eller en kort beskrivelse, og trykk eller klikk deretter Fest til Start. Flisen legges til på den andre siden av startskjermen.

Obs!  

 • Noen apper kan ha en annen fremgangsmåte eller støtter kanskje ikke at elementer festes til startskjermen. Se hjelpen for appen hvis du vil vite mer.

Nettsteder du besøker ofte

 1. Åpne en nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer.

 2. I Internet Explorer går du til nettstedet du vil feste, og sveiper ned fra toppen eller høyreklikker for å åpne adresselinjen.

 3. På adresselinjen trykker eller klikker du Fest nettsted Feste et nettsted og trykker eller klikker deretter Fest til Start.
 4. Skriv inn et navn eller en kort beskrivelse, og trykk eller klikk deretter Fest til Start. Flisen legges til på den andre siden av startskjermen.

Obs!  

 • Noen nettlesere kan ha en annen fremgangsmåte eller støtter kanskje ikke at elementer festes til Start. Se hjelpen for nettleseren hvis du vil vite mer.

Mapper du bruker ofte, for eksempel Dokumenter eller Bilder

 • Åpne Filutforsker ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Filutforsker i søkeboksen, trykke eller klikke Apper og deretter trykke eller klikke Filutforsker.

 • Bla deg frem til mappen du vil feste, trykk og hold eller høyreklikk den, og trykk eller klikk deretter Fest til Start.

Hvis du vil lære mer om hvordan du omorganiserer fliser, kan du se Omorganisere fliser på startskjermen.