Alarmer-app for Windows: vanlige spørsmål

Alarmer er en app som inneholder alarmer, tidtakere og en stoppeklokke som du kan bruke til å holde rede på tiden.

Obs! 

 • Alarmene høres ikke når PC-en er slått helt av eller i dvalemodus. Hvis PC-en imidlertid har InstantGo, kan du høre alarmene når PC-en er i hvilemodus.

  Noen PC-er kan kanskje bytte fra hvilemodus til dvalemodus automatisk etter en viss tid for å spare strøm. Dette kan gjøre at du ikke hører alarmene. Du kan unngå at dette skjer, ved å la PC-en være koblet til strømnettet.

  Når du legger til en ny alarm, vises det en advarsel om at varslinger bare høres når PC-en er aktivert, hvis PC-en ikke har InstantGo.

Vis alle

Hvordan stiller jeg inn alarmer?

Slik legger du til en ny alarm

 1. Åpne Alarmer.

 2. Trykk eller klikk Legg til legg til ny-ikon i visningen Alarm.
 3. Bruk urskiven til å stille inn alarmklokkeslettet.

 4. Velg hvor ofte alarmen skal utløses. Du kan velge at den utløses bare én gang, eller du kan stille den inn som en regelmessig alarm for flere antall dager.

 5. Velg lyden du vil bruke for alarmen, på rullegardinmenyen.

 6. Trykk eller klikk Lagre lagre-ikon.

Slik aktiverer eller deaktiverer du en alarm

 • Trykk eller klikk Klokke-knappen klokke-ikon under alarmen. (Når alarmen er aktivert, vises verdien . Når alarmen er deaktivert, vises verdien Av.)

Slik fjerner du en alarm

 1. Trykk eller klikk alarmen du vil fjerne.

 2. Trykk eller klikk Slett slett-ikon øverst i hjørnet til høyre.

Obs!

 • Du kan stille inn flere alarmer om gangen. Hvis du vil legge til en ny alarm, trykker eller klikker du Legg til legg til ny-ikon.

Kan alarmer fortsatt høres når PC-en er slått av?

Alarmene høres ikke når PC-en er slått helt av eller i dvalemodus. Hvis PC-en imidlertid har InstantGo, kan du høre alarmene når PC-en er i hvilemodus. Alarmene høres også selv om PC-ens lyd er dempet.

Noen PC-er kan kanskje bytte fra hvilemodus til dvalemodus automatisk etter en viss tid for å spare strøm. Dette kan gjøre at du ikke hører alarmene. Du kan unngå at dette skjer, ved å la PC-en være koblet til strømnettet.

Hvis du vil at alarmene skal høres når PC-en er i hvilemodus, angir du følgende tillatelser:

 1. Åpne Alarmer.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.

 3. Trykk eller klikk Tillatelser.

 4. Sett Varslinger og Låseskjerm til . Dermed viser appen varslinger, kjører i bakgrunnen og viser hurtigstatus på låseskjermen.

Hvis PC-en ikke har InstantGo, høres bare alarmer når PC-en er aktivert. Du kan fortsatt bruke Alarmer til å angi påminnelser og varslinger når du bruker PC-en.

Hvordan vet jeg om PC-en har InstantGo?

Hvis PC-en ikke har InstantGo, vises det en advarsel når du legger til en ny alarm øverst på skjermen, om at varslinger bare vises hvis PC-en er aktivert. Du kan også finne ut om enheten støtter InstantGo ved å gå til produsentens nettsted.

Hvordan stiller jeg inn tidtakere?

 1. Åpne Alarmer.

 2. Trykk eller klikk Legg til legg til ny-ikon i visningen Tidtaker.
 3. Bruk urskiven til å stille inn alarmklokkeslettet. Vær oppmerksom på at du kan stille inn tiden for timer, minutter og sekunder.

 4. Hvis du vil starte tidtakeren, trykker eller klikker du Spill av-knappen.

 5. Hvis du vil stanse tidtakeren midlertidig, trykker eller klikker du Stans midlertidig-knappen.

 6. Hvis du vil slette en tidtaker, trykker eller klikker du Slett slett-ikon.

Obs!

 • Hvis du vil legge til timer, spinner du minuttskiven for flere omdreininger

 • Du kan stille inn flere tidtakere om gangen. Hvis du vil legge til en ny tidtaker, trykker eller klikker du Legg til legg til ny-ikon.

Hvordan registrerer jeg runder og mellomtider når jeg bruker stoppeklokken?

 • Trykk eller klikk Spill av-knappen for å starte stoppeklokken.

 • Hvis du vil registrere runder og mellomtider, trykker eller klikker du Flagg-knappen flagg-ikon. Det vises en liste over rundetider og mellomtider hver gang du trykker eller klikker Flagg-knappen flagg-ikon.
 • Hvis du vil kopiere informasjon om rundetid eller mellomtid, trykker og holder du nede eller høyreklikker listeoppføringen.

 • Hvis du vil stanse stoppeklokken midlertidig, trykker eller klikker du Stans midlertidig.

 • Trykk eller klikk Tilbakestill for å tilbakestille stoppeklokken til null.

Trenger du mer hjelp?