Videoer

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Importere og redigere videoer

Flytt videoene dine fra kameraet eller telefonen slik at de blir enklere å redigere og dele. Windows 8.1 har grunnleggende alternativer for redigering av video. Bruk Filmminner til morsomme, raske endringer av korte videoer.

Hvis du har tenkt å utføre mer avanserte redigeringer eller arbeide med lengre videoer, kan du søke i Windows Store på PCen etter andre videoredigeringsapper eller laste ned Movie Maker (ikke tilgjengelig for Windows RT 8.1).

Importere videoer

 1. Koble et kamera, en telefon eller en ekstern stasjon til PCen.

 2. Åpne Bilder-appen på startskjermen.

 3. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 4. Trykk eller klikk Importer.

 5. Trykk eller klikk enheten du vil importere fra.

 6. Sveip ned på eller høyreklikk hvert bilde og hver video du vil importere, eller trykk eller klikk Merk alle.

 7. Trykk eller klikk Importer.

Bildene og videoene lagres i Bilder-mappen i en undermappe som har navn etter den aktuelle datoen (for eksempel 10.09.2013).

Obs!

Trimme videoer

 1. Åpne videoen du vil gjøre kortere, i Bilder-, Kamera- eller OneDrive-appen.

 2. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 3. Trykk eller klikk Trim, og flytt deretter håndtakene på venstre og høyre kant på tidslinjen til nye start- og sluttpunkt.

  Tidslinje med trimmehåndtak

Slette videoer

 1. Velg videoen du vil slette, ved hjelp av Bilder-, Kamera- eller OneDrive-appen. Du kan velge flere videoer eller alle filene i en mappe i Bilder- og OneDrive-appen.

 2. Hvis appkommandoene ikke vises, sveiper du opp fra den nedre kanten eller høyreklikker.

 3. Trykk eller klikk Slett.

Neste: Lagre videoer på OneDrive