Kalkulator-app for Windows: vanlige spørsmål

Her finner du noen svar på vanlige spørsmål om Kalkulator-appen for Windows. Du kan bruke Kalkulator-appen for Windows til alt fra enkel matte og omskrivinger til vitenskapelige beregninger.

Hvis du vil ha mer informasjon om Kalkulator-appen på skrivebordet, kan du se Kalkulator: vanlige spørsmål. Du finner også flere kalkulator- og matteapper som kan lastes ned, i Windows Store.

Vis alle

Hva er de forskjellige modusene i Kalkulator?

Kalkulator leveres med en standardmodus for grunnleggende beregninger, en vitenskapelig modus for mer avansert matematikk, og en omregningsmodus for omregning av måleenheter.

Hvordan konverterer jeg verdier fra én målenhet til en annen?

 1. Åpne Kalkulator.

 2. Trykk eller klikk Konverteringsprogram.

 3. Velg måleenheten du vil omregne fra, i rullegardinlisten. Du kan velge blant:

  • Volum

  • Lengde

  • Vekt

  • Temperatur

  • Energi

  • Område

  • Hastighet

  • Klokkeslett

  • Strøm

  • Data

 4. Når du har foretatt valget, velger du måleenheten du vil omregne fra, i rullegardinlisten.

 5. Skriv inn antallet enheter du vil omregne, ved hjelp av det numeriske tastaturet. De omregnede måleenhetene vises automatisk.

Hvordan bruker jeg Kalkulator sammen med andre apper?

 1. Åpne Kalkulator.

 2. Åpne en annen app du vil bruke sammen med Kalkulator.

 3. Skyv fingeren fra venstre kant for å åpne Kalkulator, og dra den deretter mot venstre eller høyre på skjermen til det vises en åpning bak appen.
  (Hvis du bruker en mus, flytter du pekeren til hjørnet øverst til venstre til Kalkulator vises, og deretter drar du appen til venstre eller høyre side på skjermen til det vises en åpning bak appen.)

 4. Juster bredden på Kalkulator ved å redigere størrelsen på feltet mellom appene.

Hvordan kan jeg lagre tall jeg vil huske eller bruke på nytt?

I både standardmodus og vitenskapelig modus kan du skrive inn en verdi i kalkulatoren og lagre verdien i minnet slik at det blir enkelt å bruke verdien på nytt. Slik gjør du det:

 1. Når tallet du vil lagre, har blitt skrevet inn i kalkulatoren (enten for hånd eller som et resultat av beregninger), trykker eller klikker du M-knappen.

 2. Tallet du har lagret i minnet, vises til høyre for det numeriske tastaturet under Minne. (Hvis du bruker Kalkulator sammen med en annen app, vises tallene i minnet nederst på skjermen.) Du kan lagre opptil 100 tall i minnet om gangen.

 3. Hvis du vil bruke tallene i minnet, trykker eller klikker du tallet i Minne-listen. Tallet vises i kalkulatoren.

Slik sletter du tall fra minnet

 1. Sveip inn fra den nedre kanten.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i tastaturområdet.)

 2. Trykk eller klikk Tøm minne. Dermed fjernes alle tallene du har lagret i minnet.

Hvilke hurtigtaster kan jeg bruke med Kalkulator?

Hurtigtaster kan være svært nyttige når du skal utføre raske beregninger. Her er en liste over hurtigtaster du kan bruke med Kalkulator:

Hurtigtast
Handling

Alt+1

Veksle til standardmodus

Alt+2

Veksle til vitenskapelig modus

Alt+3

Veksle til konverteringsmodus

Ctrl+L

Slette alle tall fra minnet

Ctrl+M

Trykke M-knappen

Ctrl+P

Bruke M+ for det nyeste tallet i minnet

Ctrl+Q

Bruke M- for det nyeste tallet i minnet

Ctrl+R

Tilbakekalle det nyeste tallet i minnet

F9

Trykke +/–-knappen

R

Trykke 1/×-knappen

@

Trykke kvadratrotknappen ()

Del

Trykke CE-knappen

Esc

Trykke C-tasten

F3

Velge Grader i vitenskapelig modus

F4

Velge Radianer i vitenskapelig modus

F5

Velge Gradianer i vitenskapelig modus

Ctrl+G

Trykke 10x-knappen i vitenskapelig modus

Ctrl+S

Trykke sin-1-knappen i vitenskapelig modus

Ctrl+O

Trykke cos-1-knappen i vitenskapelig modus

Ctrl+T

Trykke tan-1-knappen i vitenskapelig modus

Ctrl+Y

Trykke y√x-knappen i vitenskapelig modus

D
(Hvis språket er satt til Polsk eller Slovakisk, %)

Trykke Mod-knappen i vitenskapelig modus

L

Trykke log-knappen i vitenskapelig modus

N

Trykke In-knappen i vitenskapelig modus

Ctrl+N

Trykke ex-knappen i vitenskapelig modus

O

Trykke cos-knappen i vitenskapelig modus

P

Trykke (π)-knappen i vitenskapelig modus

Q
(Hvis språket er satt til Polsk, Q ASCII)

Trykke x2-knappen i vitenskapelig modus

S

Trykke sin-knappen i vitenskapelig modus

T

Trykke tan-knappen i vitenskapelig modus

V

Trykke F-E-knappen i vitenskapelig modus

Y

Trykke xy-knappen i vitenskapelig modus

!

Trykke n!-knappen i vitenskapelig modus

Trenger du mer hjelp?