Hjelp for Kalender-appen

Ved hjelp av Kalender-appen kan du vise flere kalendere – inkludert arbeidskalendere – samtidig på ett sted. Hvis du vil bruke Kalender, må du logge på PC-en eller appen med en Microsoft-konto. Når du åpner Kalender, vises alle hendelser fra Microsoft-kontoen. Hvis du vil vise hendelser fra andre kalendere, legger du til kontoene i Kalender-appen.

Visningen Hva som er nytt i Kalender-appen

Merknader

 • På grunn av endringer Facebook har gjort i programvaren, støttes ikke lenger integrasjon av Facebook i kalenderen. Dette betyr at Kalender ikke lenger kan få informasjon fra eller dele informasjon direkte til Facebook. Du finner mer informasjon i artikkelen Facebook Connect er ikke lenger tilgjengelig.

  Fra 30. januar 2013 avsluttet Google støtten for nye EAS-tilkoblinger (Exchange ActiveSync) i noen scenarier. Dette betyr at du ikke lenger vil kunne legge til eller synkronisere Google-kalenderen, men du kan se hendelsene dine ved å flytte dem til Outlook.com.

  Hvis du vil endre tidssonen, må du lukke Kalender-appen og åpne den på nytt for at endringene skal tre i kraft. Hvis du vil lukke appen, drar du appen til bunnen av skjermen og holder den der til appen vendes.

Her er noen instruksjoner du kan bruke for å komme i gang med å bruke Kalender.

Komme i gang

Vis alle

Legge til en kalender

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Kontoer.

 3. Trykk eller klikk Legg til en konto, trykk eller klikk kontotypen du vil legge til, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Fjerne en kalender

Hvis du fjerner en konto fra Kalender, slettes ikke den opprinnelige kontoen eller de opprinnelige hendelsene. Du kan fremdeles vise dem via en nettleser eller en annen kalenderapp.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Kontoer.

 3. Trykk eller klikk kontoen du vil fjerne.

 4. Helt nederst trykker eller klikker du Fjern konto.

Hvis du fjerner Microsoft-kontoen (kontoen du bruker til å logge på Windows), fjernes alle kontoene dine fra E-post, Kalender og Personer, og du kan ikke bruke disse appene. I stedet vil du kanskje skjule kalenderen. Du kan se hvordan du gjør dette, i delen Skjule en kalender eller endre kalenderfarge senere i denne artikkelen.

Slik fjerner du Microsoft-kontoen

Hvis du av en eller annen grunn må fjerne Microsoft-kontoen, gjør du det slik:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.

 3. Trykk eller klikk Kontoer, og trykk eller klikk deretter Koble fra.

Legge til kalendere med internasjonale hellig- og feriedager

Du kan vise landets eller områdets feriedager i Kalender hvis du har en Outlook.com-konto. Hvis du vil finne ut hvordan du gjør dette, kan du se Legge til helligdags- eller månekalendere i Outlook.com.

Vise kalenderen etter dag, uke, måned eller på andre måter

Når du åpner kalenderen første gang, vises hendelsene for dagen mot et bakgrunnsbilde du selv kan velge.

Visningen Hva som er nytt i Kalender-appen

Slik endrer du bakgrunnsbildet:

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 2. Trykk eller klikk Bakgrunn, og trykk eller klikk deretter Bla gjennom, velg bildet du vil bruke, og trykk eller klikk deretter Velg bilde.

  Hvis du vil bruke kalenderens opprinnelige bakgrunnsbilde, åpner du appkommandoene, trykker eller klikker Bakgrunn, og trykker eller klikker deretter Bruk standard.

Slik kan du vise kalenderen på en annen måte:

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 2. Velg ett av alternativene som vises øverst på skjermen: Dag, Arbeidsuke, Uke, Måned.

  Arbeidsuken varer fra mandag til fredag.

Vise ulike kalendervisninger, for eksempel hva som er nytt, uke, arbeidsuke og måned ved hjelp av appkommandoer

Legge til og slette hendelser

Legge til en hendelse

Dette er den raskeste måten å legge til en hendelse på:

 1. Velg dato. Du viser datoer ved å trykke nedoverpilen ved siden av overskriften i kalenderen, som vist her.

  Gå raskt til en dato i for- eller fremtiden
 2. Trykk eller klikk en tom tidsperiode i kalenderen, klikk/sveip med musen/fingrene på de runde håndtakene øverst og nederst for å justere varigheten, og legg til de ønskede detaljene.

  Opprette en hendelse raskt i Kalender

  Hvis du vil legge til mer informasjon, trykker eller klikker du pilen i boksen, og deretter trykker eller klikker du Legg til detaljer. Du kan invitere personer, gjøre hendelsen til en regelmessig hendelse, eller endre status.

Hvis du ikke finner en tom tidsperiode, kan du legge til en hendelse på følgende måte:

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 2. Trykk eller klikk Ny.

 3. Skriv inn navnet, datoen, klokkeslettet og plasseringen for hendelsen eller møtet.

  Hvis dette er en hendelse som gjentas, trykker eller klikker du Vis mer, og deretter velger du alternativet ved å trykke eller klikke i Hvor ofte-boksen.

Slette en hendelse

Slik sletter du en hendelse:

 1. Trykk eller klikk hendelsen du vil slette, i Kalender-appen.

 2. Trykk eller klikk Slett hendelse-knappen på skjermen.

Invitere noen til en hendelse eller et møte

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 2. Trykk eller klikk Ny.

 3. Skriv inn datoen, klokkeslettet og plasseringen av hendelsen eller møtet.

 4. I Hvem-feltet skriver du inn navnene eller e-postadressene til dem du vil invitere.

  Hvis du skal opprette et møte fra Outlook-kontoen din, kan det hende at du kan se når folk er ledig eller opptatt, og dermed kan du planlegge et møte i henhold til tilgjengeligheten deres. Dette gjør du ved å trykke eller klikke Planleggingsassistent. Dette er bare tilgjengelig hvis arbeidsplassen din bruker Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 eller Microsoft Exchange Server 2013 Preview. Be nettverksansvarlig om denne informasjonen.

 5. Hvis du vil gjøre dette til en regelmessig hendelse, trykker eller klikker du Vis flere og skriver inn de nødvendige detaljene.

 6. Trykk eller klikk Send invitasjon-knappen Send invitasjon-knapp.

Kalenderinnstillinger

Vis alle

Vise eller skjule fødselsdager

Slik kan du vise eller skjule fødselsdager i Kalender:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Alternativer, og velg Vis eller Skjul under Fødselsdagskalender.Vise eller skjule fødselsdagskalenderen

Du kan ikke legge til fødselsdager i Kalender-appen, men det finnes andre metoder for å vise fødselsdagen til kontakter.

Skjule en kalender eller endre kalenderfarge

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Alternativer.

 3. Trykk eller klikk kalenderen du vil endre, og gjør deretter følgende:

  • Under kalendernavnet endrer du innstillingen fra Vis til Skjul.

  • Bruk listen under innstillingen for å endre kalenderfargen.

Hurtigtaster

Her er hurtigtastene for Kalender.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+1 eller Ctrl+A

Hvis du vil

Vise visningen Hva som er nytt

Trykk denne tasten

Ctrl+2 eller Ctrl+D

Hvis du vil

Vise dagsvisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+3 eller Ctrl+O

Hvis du vil

Vise arbeidsukevisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+4 eller Ctrl+W

Hvis du vil

Vise ukevisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+5 eller Ctrl+M

Hvis du vil

Vise månedsvisningen

Trykk denne tasten

End

Hvis du vil

I visningen Hva som er nytt går du til slutten av listen over hendelser

Trykk denne tasten

Ctrl+T eller Home

Hvis du vil

Gå til i dag

Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Opprette en ny hendelse

Trykk denne tasten

Side opp

Hvis du vil

Gå til forrige måned i månedsvisningen

Gå til forrige uke i ukevisningen

Gå til de to forrige dagene i dagsvisningen

I visningen Hva som er nytt blar du fremover i listen over hendelser

I datolisten går du til forrige måned

Trykk denne tasten

Ctrl+H

Hvis du vil

Gå til forrige måned i månedsvisningen

Gå til forrige uke i ukevisningen

Gå til de to forrige dagene i dagsvisningen

Trykk denne tasten

Side ned

Hvis du vil

Gå til neste måned i månedsvisningen

Gå til neste uke i ukevisningen

Gå til de to neste dagene i dagsvisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+J

Hvis du vil

Gå til neste måned i månedsvisningen

Gå til neste uke i ukevisningen

Gå til de to neste dagene i dagsvisningen

Trykk denne tasten

Pil høyre

Hvis du vil

Gå til neste dag i en visning

Trykk denne tasten

Pil venstre

Hvis du vil

Gå til forrige dag i en visning

Trykk denne tasten

Pil ned

Hvis du vil

Gå til neste time i en visning

Trykk denne tasten

Pil opp

Hvis du vil

Gå til forrige time i en visning

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Gå tilbake eller forlat en hendelse uten å lagre

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre eller sende hendelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+P, bruk pil opp og pil ned for å merke

Hvis du vil

Svare på en hendelse

Trykk denne tasten

Ctrl+D

Hvis du vil

Slette en hendelse

Trykk denne tasten

Ctrl+klikk

Hvis du vil

Gå til siden for detaljer om kalenderhendelser i en tom tidsperiode

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du blir varslet om fremtidige hendelser, kan du se Administrere varslinger for E-post, Kalender, Personer og Meldinger.

Trenger du mer hjelp?