Hjelp for Kamera-appen og webkameraer

Hvis PCen har et innebygd kamera eller et tilkoblet webkamera, kan du bruke Kamera-appen til å ta bilder og videoer.

Vis alle

Åpne Kamera-appen

Du kan åpne Kamera-appen på flere ulike måter. Hvis du er på startskjermen, kan du bruke flisen. Hvis du bruker andre apper eller er på skrivebordet, kan du søke etter appen og åpne den fra søkeresultatene. Du kan også åpne Kamera-appen direkte fra låseskjermen når du vil ta et bilde kjapt uten å logge på først.

Hvis du er på startskjermen

Trykk eller klikk Kamera-flisen.

Kamera-flisen på startskjermen
Kamera-flisen på startskjermen

Hvis du bruker en annen app eller skrivebordet

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Kamera i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Kamera i søkeresultatene.

Hvis PCen er låst

Hvis du har logget på PCen og deretter låst den, kan du åpne Kamera-appen ved å sveipe ned på låseskjermen eller klikke og dra ned.

Hvis kameraet ikke åpnes, må du aktivere bruk av kameraet fra låseskjermen. Gå til PC-innstillinger, trykk eller klikk PC og enheter, og angi deretter for Sveip nedover på låseskjermen for å bruke kameraet.

Ta et bilde eller spille inn en video

Slik tar du et bilde:

 1. Trykk eller klikk Bilde-knappen Bilde-knapp i Kamera-appen.
 2. Hvis du vil se bildet, drar du skjermen til høyre eller klikker venstrepilen.

Slik spiller du inn en video:

 1. Trykk eller klikk Video-knappen Video-knapp i Kamera-appen for å begynne å spille inn. Trykk eller klikk knappen på nytt for å stoppe innspillingen.
 2. Hvis du vil se videoen, drar du skjermen til høyre eller klikker venstrepilen.

Hvis du vil justere kamerainnstillingene, kan du se Endre innstillinger, for eksempel blitsen eller tidtakeren. Alle bilder og videoer du tar og spiller inn med Kamera-appen, lagres i kamerabildene. Hvis du vil ha informasjon om hvor du finner kamerabildene, kan du gå til Se bildene og videoene du har tatt og spilt inn med Kamera-appen.

Panoramaer

Et panoramabilde er en serie med bilder som settes sammen til ett bilde. Panoramaer egner seg til landskapsbilder og byhorisonter, og i tillegg til å lage et 360-graders bilde av et område. Hvis PCen har et innebygd kamera bak og bestemte sensorer og drivere, kan du ta panoramabilder med Kamera-appen. Hvis du kan ta panoramabilder med PCen, vises Panorama-knappen Panoramaknapp i søkeren. Hvis du vil se på et panorama du har tatt med Kamera-appen, kan du åpne det i Kamera-, Bilder- eller OneDrive-appen. Du kan også legge det på OneDrive.com hvis du vil åpne og dele det.

Slik tar du et panorama:

 1. Åpne Kamera-appen.

 2. Finn ut hva som skal være utgangspunktet for bildet, og fokuser kamera på det motivet.

 3. Trykk eller klikk Panorama-knappen Panoramaknapp. Dermed tar du det første bildet.
 4. Vri kameraet sakte i ønsket retning for å fokusere mot neste bilde.

 5. Følg med på kantene i søkeren mens du vrir kameraet. Når disse rammene er fylt, tas neste bilde automatisk.

 6. Gjenta de to forrige trinnene til du har fullført panoramaet.

 7. Trykk eller klikk hakemerket.

Kamera-appen setter sammen bildene og lagrer panoramaet i kamerabildene.

Tips til å forbedre panoramaer

Slik får du de beste resultatene når du tar et panorama:

 • Hold kameraet på samme plass mens du vipper og roterer det, som om det er festet til et stativ. Bruk små, stødige bevegelser.

 • Hold et øye med kantene rundt søkeren. Stopp i det øyeblikk rammene er fylt. Dette er med på å holde bildet klart og i fokus.

 • Eksperimenter med å vri kameraet i mange retninger, inkludert opp og ned.

 • Hvis du vil ha med deg alle 360 grader i et panorama, går du i en ring mens du holder kameraet på samme plass.

Åpne eller dele et panorama

Hvis du vil vise et panorama du har tatt med Kamera-appen, må du åpne det ved å bruke Kamera-, Bilder- eller OneDrive-appen eller legge det inn på OneDrive.com. Hvis du vil dele et panorama, legger du det på OneDrive og sender andre en kobling til filen.

Få det beste bildet med bildekarusell

På enkelte tavle-PCer tar Kamera-appen automatisk flere bilder etter hverandre (kalt bildekarusell) hver gang du tar et bilde. Denne bildekarusellen inkluderer bilder som tas like før og etter at du tar et bilde. Hvis PCen din støtter bildekaruseller, vises standardbildet i en forhåndsvisning i nedre venstre hjørne etter at du har tatt et bilde. Du kan deretter se gjennom bildene og lagre det du liker best. Hvis du ikke ser gjennom dem, lagres standardbildet automatisk på kameraet.

Forhåndsvisning i søkeren
Forhåndsvisningen vises i hjørnet nederst til venstre

Slik ser du gjennom bildene og lagrer det du vil bruke:

 1. Åpne Kamera-appen.

 2. Ta et bilde.

 3. Trykk eller klikk forhåndsvisningsbildet i hjørnet nederst til venstre.

 4. Drei hjulet for å se gjennom bildene.

 5. Når du ser på bildet du vil ha, trykker eller klikker du Lagre-knappen på hjulet. De andre bildene lagres ikke.

Endre innstillinger, for eksempel blitsen eller tidtakeren

Du kan gjøre noen justeringer før du tar bilder eller spiller inn video, for eksempel aktivere blitsen eller tidtakeren. Andre alternativer må du endre i Innstillinger, for eksempel for å vise rutenett og ta med stedsinformasjonen i bildene og panoramaene.

Obs!

 • Alle mulige alternativer vises på denne siden. I Kamera-appen vises bare alternativene som er tilgjengelige på PCen. Det vises for eksempel bare en knapp for blitsinnstillinger hvis enheten din har en blits.

Når du tar et bilde

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 2. Trykk eller klikk det du vil endre. Alternativene kan inkludere følgende:

  • Bytte til et annet kamera.

  • Stille inn selvutløseren. Du kan velge en forsinkelse på 3 eller 10 sekunder, og nedtellingen vises på skjermen.

  • Endre eksponeringen (juster hvor lyst eller mørkt bildet er).

  • Slå på/av blitsen eller sette den på auto.

  • Bruke Punktjustering til å endre hvilket område som skal fremheves.

Fra Innstillinger

 1. Åpne Kamera-appen.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk Alternativer.

 4. Juster innstillingene for hvert alternativ. Disse kan omfatte følgende:

Bytte til et annet kamera

Hvis PCen har flere kameraer (for eksempel et kamera på baksiden og forsiden), kan du bytte kamera før du tar et bilde eller spiller inn en video.

 1. Åpne Kamera-appen.

 2. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 3. Trykk eller klikk Endre kamera-knappen.

Obs!

Beskjære for å zoome inn

Kamera-appen har ikke digital zoom. Du kan likevel oppnå samme effekt som innzooming ved å ta et bilde og deretter beskjære det.

 1. Sveip til høyre eller klikk venstrepilen for å vise nylige bilder og videoer. Fortsett å sveipe eller klikke venstrepilen til du finner bildet du vil beskjære.

 2. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 3. Trykk eller klikk Beskjær.

 4. Trykk eller klikk Størrelsesforhold, og velg mellom de forhåndsinnstilte alternativene, eller dra kantlinjene dit du vil ha dem.

 5. Trykk eller klikk Bruk.

 6. Lagre det beskårne bildet. Du kan oppdatere det opprinnelige bildet eller lagre en kopi med endringene dine.

Endre hva som skjer når du trykker skjermen

Et område av bildet fremheves som standard når du trykker et sted på skjermen. Dette kalles punktjustering. Du kan prøve ulike områder til bildet er fremhevet slik du vil, og deretter trykke Bilde-knappen Bilde-knapp for å ta bildet. Du kan endre denne innstillingen slik at når du trykker skjermen, blir enten området fremhevet og bildet tatt samtidig, eller bildet blir tatt uten at noe fremheves.
 1. Åpne Kamera-appen.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk Alternativer.

 4. Velg et av disse alternativene under Punktjustering:

  • Trykk for å punktjustere (standard)

  • Trykk for å punktjustere og ta bilde

  • Trykk for å ta bilde

Obs!

Lagre bildene og videoene automatisk på nettet

Du kan angi at bildene og videoene du tar og spiller inn med Kamera-appen, skal lastes opp til OneDrive automatisk. Du kan også velge hvilken kvalitet som skal brukes når du laster opp bilder.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Gå til OneDrive og deretter Kamerabilder.

 3. Velg innstillingene du vil bruke for opplasting av bilder og video.

Ta med informasjon om hvor et bilde ble tatt

Hvis tavle-PCen eller kameraet støtter stedsinformasjon og kan kobles til Internett eller et mobilnettverk når du tar bildet, kan du bruke Kamera-appen til å inkludere stedsinformasjonen med bildene.

 1. Åpne Kamera-appen.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk Alternativer.

 4. Angi for Stedsinformasjon.

Vise bildene og videoene du har tatt og spilt inn med Kamera-appen

Alle bilder, videoer og panoramaer du har tatt og spilt inn med Kamera-appen, lagres i kamerabildene. Du kan se på kamerabilene på ulike måter.

 • Kamera-app: Sveip til høyre, eller klikk pilen til venstre på skjermen. Du kan også sveipe oppover fra den nedre kanten eller høyreklikke for å vise appkommandoene, og deretter trykke eller klikke Kamerabilder.

 • Bilder-appen: Gå til Bildebibliotek og deretter til Kamerabilder-mappen.

 • Filutforsker: Gå til Bilder-mappen og deretter til Kamerabilder-mappen.

 • OneDrive-appen : Gå til Kamerabilder-mappen. Kamerabildene vises bare på OneDrive hvis du laster opp bilder eller videoer dit automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagre bildene og videoene automatisk på nettet.

 • Fra låseskjermen: Trykk eller klikk Kamerabilder hvis du vil se bildene og videoene du nettopp tok og spilte inn. Hvis du vil se alle bildene og videoene i kamerabildene, trykker eller klikker du Lås opp-knappen, logger på PCen og bruker deretter en av de tilgjengelige appene.

Redigere eller slette bilder og videoer

Nedenfor lærer du hvordan du redigerer og sletter bilder og videoer i Kamera-, Bilder- og OneDrive-appen.

Slik redigerer du et bilde:

 1. Sveip til høyre eller klikk pilen til venstre for å vise nylige bilder og videoer. Fortsett å sveipe eller klikke pilen til venstre til du finner bildet du vil redigere.

 2. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 3. Trykk eller klikk Rediger.

 4. Trykk eller klikk en kategori til venstre, for eksempel Autofiks eller Lys. Redigeringsalternativene for denne kategorien vises på høyre side av bildet.

 5. Trykk eller klikk et alternativ til høyre. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert alternativ, kan du se Redigere bilder og videoer.

 6. Fortsett og velg kategorier og alternativer til du er ferdig å redigere.

 7. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 8. Lagre det redigerte bildet. Du kan oppdatere det opprinnelige bildet eller lagre en kopi med endringene dine.

Slik trimmer du en video:

 1. Sveip til høyre eller klikk pilen til venstre på skjermen for å se gjennom nylige bilder og videoer. Fortsett å sveipe eller klikke pilene til du finner videoen du vil bruke.

 2. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 3. Trykk eller klikk Trim, og flytt deretter håndtakene på venstre og høyre kant på tidslinjen til nye start- og sluttpunkt.

 4. Trykk eller klikk Lagre en kopi.

Slik sletter du et bilde eller en video:

 1. Sveip til høyre eller klikk pilen til venstre på skjermen for å se gjennom nylige bilder og videoer. Fortsett å sveipe eller klikke pilene til du finner bildet eller videoen du vil bruke.

 2. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 3. Trykk eller klikk Slett.

Obs!

 • Når du bruker Bilder-appen, OneDrive-appen eller Filutforsker, kan du velge flere bilder og videoer før du trykker eller klikker Slett.

Slå av kameraet

Du kan slå av kameraet for bestemte apper mens du tillater at andre apper bruker det, eller du kan slå kameraet helt av.

Slik slår du av kameraet for en bestemt app:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Personvern, og trykk eller klikk deretter Webkamera.

 3. Angi Av for La apper bruke webkameraet mitt, eller slå det av for bestemte apper.

Obs!

 • Hvis du ikke vil at Kamera-appen skal bruke kameraet, må du slå kameraet helt av.

 • Hvis du har problemer med Kamera-appen etter at du har endret personverninnstillingene, drar du appen til bunnen av skjermen og holder den der til den vendes, og deretter prøver du på nytt.

Slik slår du kameraet helt av:

Du kan slå kameraet helt av, slik at ingen app, inkludert Kamera-appen, kan bruke det.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Enhetsbehandling i resultatene.

 3. Utvid Bildeenheter.

 4. Høyreklikk kameraet, og klikk deretter Deaktiver.

Slik slår du av kameraet slik at det ikke kan brukes når PCen er låst:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Låseskjerm.

 3. Angi Av for Sveip nedover på låseskjermen for å bruke kameraet.

Hvis du har problemer med webkameraet

Det finnes mange typer kameraer og webkameraer, og det er derfor mange grunner til at noen kanskje ikke fungerer. Alle merkene er forskjellige, så det er lurt å se etter brukerhåndbøker og hjelp på produsentens nettsider.

Hvis kameraet er koblet til PCen, kan problemet ofte løses ved å ta ut kontakten til kameraet og sette den inn igjen.

En annen vanlig løsning er å lukke appen du har problemer med, på en måte som stopper alle prosessene i appen. Du kan gjøre dette ved å dra appen til bunnen av skjermen og holde den der til den vendes.

Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan det være et problem med kameradriverne. Du kan installere driveroppdateringer fra kameraprodusenten, eller du kan bruke PCens standardrivere. Hvis ingen av disse forslagene løser problemet, kan du se etter løsninger på problemer andre personer har hatt med bestemte enheter, i Windows-forumet.

Slik installerer du oppdateringer fra produsenten:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen, trykk eller klikk Innstillinger, og trykk eller klikk deretter Enhetsbehandling i resultatene.

 3. Utvid Bildeenheter.

 4. Høyreklikk kameraet som har problemer, og trykk eller klikk Oppdater driverprogramvare.

 5. Trykk eller klikk Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Det kan hende du må starte PCen på nytt.

Slik installerer du PCens standarddrivere:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen, trykk eller klikk Innstillinger, og trykk eller klikk deretter Enhetsbehandling i resultatene.

 3. Utvid Bildeenheter.

 4. Høyreklikk kameraet som har problemer, og trykk eller klikk Oppdater driverprogramvare.

 5. Trykk eller klikk Søk på datamaskinen etter driverprogramvare.

 6. Trykk eller klikk La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

 7. Velg USB Video Device, klikk Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Det kan hende du må starte PCen på nytt.

Hvis webkameraet ikke fungerer med Skype

Hvis du bruker Skype og har problemer med lyd- eller bildekvaliteten, kan du se Hvordan løser jeg problemer med videosamtaler i Skype for Windows-skrivebordet? Disse feilsøkingstrinnene er praktiske for begge versjoner av Skype i Windows.

Se etter svar i Microsoft-fellesskapet

Hvis ingen av disse forslagene løser problemet, kan du se etter løsninger som andre har funnet på bestemte problemer, på fellesskapssiden for Musikk, Bilder og Video eller fellesskapssiden for maskinvare og drivere i Windows-forumet. Dette kan være til stor hjelp når du har maskinvareproblemer eller får feilmeldinger.

Trenger du mer hjelp?